Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

24 березня 2017 р. методологічний семінар кафедри інструментально-виконавської майстерност

02 copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy   

 

             24 березня 2017 р. у рамках відкритого тижня кафедри інструментально-виконавської майстерності відбулось засідання методологічного семінару. З доповідями виступили викладач кафедри Т. М. Бутенко та старший викладач В. І. Ходоровський.

 

        В доповіді на тему «Підбір педагогічного репертуару як основа розвитку фахової підготовки студентів-піаністів» Т. М. Бутенко підкреслила, що в основі розвитку виконавської майстерності майбутнього вчителя лежить правильно підібраний музичний матеріал. Різноманітний репертуар, велика кількість вивчених за рік творів, вихід при підборі репертуару за межі особистих смаків – все це було характерно для підходу до проблеми підбору репертуару О. Б. Гольденвейзером. Підбираючи музичний матеріал слід надавати право вибору і самому студенту. Підбір репертуару є важливим засобом виховання студента-піаніста, спрямованим на розвиток піаністичних здібностей, формування художнього смаку, в основі якого лежать такі принципи як художня цінність, естетична значимість музичних творів, доступність для виконання, педагогічна доцільність, тематична, жанрова та стильова різноманітність.

 

         В. І. Ходоровський у доповіді на тему «Фортепіанні сонати Л. Бетховена: принципи редагування О. Б. Гольденвейзера» обґрунтував погляди видатного піаніста та педагога на фортепіанну творчість німецького композитора-класика, проаналізував особливості виконавської аплікатури в сонатах Л. Бетховена, розкрив принципи педалізації, запропонованої О. Б. Гольденвейзером. Доповідач класифікував різні типи існуючих редакцій фортепіанних сонат Л. Бетховена.

 

    Викладачі кафедри взяли активну учать в обговоренні зазначених доповідей.