Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Віртуальний проєкт "Наші мальописи"

Кафедра дизайну Університету Грінченка презентує віртуальну виставку «Наші мальописи», що складається з творчого доробку магістрантів спеціальності Дизайн освітньої програми Графічний дизайн 5 курсу групи ДЗб-1-21-1.4д. Завданням студентів при підготовці проєкту було створення коміксу на основі довільно обраної або самостійно написаної історії. Робота включала – режисуру та сценарний план (по розгортах), розкадровку, розробку персонажів, локацій, загальну стилізацію та композиційні рішення, текстовий супровід.
Комікс (укр. - мальопис) чи графічний роман – це послідовно розміщені зображення, що у динамічній візуальній формі викладають читачеві якусь оповідь. Перші серйозні кроки у розвитку коміксів були здійснені на початку ХХ століття, коли автори почали шукати нові шляхи графічного та візуального самовираження. Тут слід зазначити, що в Японії існувала здавна своєрідна форма коміксів – манга, перші згадки про яку належать до ХІІ століття. У більшості країн склалася, або формується, своя стилістика коміксів. У цьому розмаїтті автори та художники намагаються якнайповніше використовувати всі відомі стилістичні можливості, для передачі свого задуму. Український комікс має досить великий потенціал і в майбутньому може скласти конкуренцію закордонним виданням.
Куратор проєкту – старший викладач Балан Уляна Григорівна
Учасники віртуальної експозиції:
1. Зелінська Тетяна комікс «Персефона»
2. Євсюкова Єлизавета комікс «1000 і одне життя»