Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Виставка «Знаки в історії та сучасності»

092
7 лютого 2018 року в рекреації кафедри дизайну Інституту мистецтв відкрито виставку робіт студентів І курсу групи Дзб-1-17-4.0д, які навчаються за новою освітньою програмою. В експозиції виставки «Знаки в історії та сучасності» представлені в методичній послідовності творчі завдання і проектні роботи з навчальної дисципліни «Знакові системи в дизайні», виконані студентами у різних графічних техніках, із використанням комп’ютерної графіки (викладачі:  доц. Брюханова Г.В., ст. викл. Поліщук А.А.). Також яскравим акцентом в експозиції є творчі та проектні завдання з навчальної дисципліни «Орнаментика та етнодизайн» ( проф. Кротова Т.Ф., ст. викл. Поліщук А.А.). Роботи студентів виявляють творчий потенціал першокурсників і впевненні кроки у здобутті фаху. Організатор виставки – старший викладач Поліщук Алла Анатоліївна.