Tamara-Mykolaivna-dotsent-kafedry-dyzainu-kandydat-istorychnykh-nauk
Контактна інформація

t.nykonenko@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Никоненко Тамара Миколаївна

Доцент кафедри дизайну, кандидат історичних наук

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат історичних наук 17.00.01 – теорія та історія культури, доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну

Біографія

Освіта:

2000-2005 рр. Аспірантура Київського національного університету культури і мистецтв (пошукач);

2000 рр. закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (диплом з відзнакою)

Кваліфікація: Викладач  теорії та історії культури;

Спеціальність: Культурологія;

1994 рр.  закінчила Київське обласне училище культури (диплом з відзнакою)

Спеціальність: Бібліотечна справа

 

Досвід роботи:

2020 р. доцент кафедри будівництва та архітектури Київського міжнародного університету

2016 –2020 рр. доцент кафедри рисунка та живопису  Київського національного університету технологій та дизайну

2015 –2016 рр. доцент кафедри освіти дорослих(Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації університету ім. М.П. Драгоманова)

2014  - 2015 рр. доцент кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв:

 • викладання навчальних дисциплін: історія мистецтв, історія української культури, культурологія;
 • розробка навчальних і робочих програм, екзаменаційних питань;
 • розробка комплексних кваліфікаційних завдань для ОКР "Бакалавр";
 • робота членом Державної екзаменаційної комісії ОКР "Бакалавр" зі спеціальності "Культурологія"

 

2005 – 2014 рр. доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну (Національний Авіаційний Університет):

 • викладання  навчальних дисциплін: історія мистецтв,  історія дизайну та архітектури, теорії та концепції дизайну,культурологія, історія української та світової культури ;
 • наукове керівництво виконання курсових  робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня  "Бакалавр";
 • розробка матеріалів для проведення лекційних і практичних занять (в тому числі - в мультимедійних аудиторіях), самостійної роботи студентів, комплексних контрольних робіт;
 • розроблені навчальна та робоча навчальна програми за кредитно-модульною системою навчання з дисциплін "Історія мистецтв", « Історія архітектури та дизайну», "Теорії та концепції дизайну", "Історія української та зарубіжної культури","Культурологія";
 • розробка екзаменаційних білетів, комплексних кваліфікаційних завдань для ОКР "Спеціаліст" і "Магістр"
 • робота членом Державної екзаменаційної комісії ОКР "Спеціаліст" і "Магістр";
 • співавтор навчально-методичного посібника за кредитно-модульною системою навчання та методичних рекомендацій  до практичних занять з навчальної дисципліни "Культурологія" та практикуму з навчальної дисципліни "Історія мистецтв". Одноосібний автор   методичних рекомендацій до виконання курсової роботи   з навчальної дисципліни "Історія мистецтв".

2008 - 2010 рр. – заступник декана з навчальної роботи Факультету архітектури та дизайну  Національного авіаційного університету;

2004 - 2008 рр. – помічник директора з виховної роботи Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету;

2004 - 2005 рр. – старший викладач кафедри  культурології та туризму Інституту міжнародних відносин (Національний авіаційний університет);

2003 - 2004 рр. – асистент кафедри культурології та мистецтвознавства Інституту транспортних технологій  (Національний авіаційний університет)

 

Наукові досягнення:

 • Науково-педагогічний стаж 17 років. Має 25 публікацій, з них 22 наукові та 3 навчально-методичні, у тому числі 18 наукових публікацій у фахових виданнях, 1 навчальний посібник (у співавторстві). Брала участь у 24 наукових  конференціях, серед них: Всеукраїнська науково - практична конференція "Культурні індустрії: теорія і практика в сучасному світі" (м. Київ, 2015 рік), V Міжнародна науково - творча конференція "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" (м. Київ, 2013 рік), Міжнародна науково - практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (м. Київ, 2009 рік) та ін.
 • Член Вченої ради Інституту екології та дизайну Національного авіаційного університету 2004-2012 рр.
 • У відповідності до вимог вищої школи постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації.  У травні  2017 р. закінчила курси підвищення кваліфікації в КНУТД за напрямом "Педагогічний менеджмент"

 

Державні та галузеві нагороди:

 • Почесна грамота Міністерства і освіти України № 110439 за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково - педагогічну діяльність;
 • Почесна грамота Національного авіаційного університету до 75-річчя НАУ за високу професійну діяльність;
 • "Відзнака Інституту екології та дизайну" за вагомий внесок у вихованні студентської молоді

Інше

Ключові компетенції: фахівець у галузі мистецтвознавства та історії культури з багаторічним досвідом викладання дисциплін: культурологія, українська та зарубіжна культура, історія мистецтв, історія дизайну та архітектури, теорія та концепції дизайну, індустрія дизайну та реклами. Має досвід з організації навчально-виховного процесу.

Powered by SobiPro