0101
Контактна інформація

(044) 295-34-89
kd.im@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Кардаш Олег Васильович

Доктор технічних наук, професор кафедри дизайну

Біографія

 

Е-портфоліо

 

Освіта:
1975 р. – закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості.
Досвід роботи:
1975-1980 рр. – працював науковим співробітником в Українському НДІ
швейної промисловості,
1980-1983 рр. – в Інституті механіки АН УРСР (м. Київ),
1983-1986 рр. – в інституті «Укрдіпронафта» (м. Київ),
з 1986 року – в університеті технологій та дизайну, заступник декана
факультету технології одягу (1988–1993 рр.), професор кафедри технології
швейних виробів (з 2007 р.).
Науково-педагогічний стаж 33,5 років.

Освіта:

1975 р. – закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості.

Досвід роботи:

1975-1980 рр. – працював науковим співробітником в Українському НДІ швейної промисловості,

1980-1983 рр. – в Інституті механіки АН УРСР (м. Київ),

1983-1986 рр. – в інституті «Укрдіпронафта» (м. Київ),

з 1986 року – в університеті технологій та дизайну, заступник декана факультету технології одягу (1988–1993 рр.), професор кафедри технології швейних виробів (з 2007 р.).

Науково-педагогічний стаж 33,5 років.

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси:

Дизайн текстилю, дизайн середовища, графічний дизайн.

Наукові дослідження в галузі: технологія підготовчо-розкрій. виробництва; методи створення естетичних форм у дизайні; виробництво швейних виробів тощо.

Має праці у фахових виданнях: Теорія та практика дизайну, Легка промисловість, Прикладна геометрія та інженерна графіка, Технічна естетика і дизайн, Вісник КНУТД, Промислова власність, Управління якістю швейних виробів, Изв. вузов. Технология лег. пром-сти, Вісник ХНУ

Інше

 

Перелік основних наукових праць:

 

 1. 1.Кардаш О.В. Дизайн інтер’єру як об’єкт теоретичних досліджень // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. – К.: «Комп’ютерпрес», 2012. – Вип.1. – С. 31-37.
 2. 2.Кардаш О.В. Теоретичні основи формотворення дизайн-об’єктів інтер’єру з волокняних і шкіряних матеріалів. АВІА – 2013; Х1 міжнар. наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р. – К., 2013. – С. 26 - 97.
 3. 3.Кардаш О.В., Матюк А.В. Кваліметричне оцінювання вишивальних строчок в дизайн-об’єктах промислових виробів // Науковий вісник КНУТД: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2013.- №3. – С. 103-107.
 4. 4.Кардаш О.В., Луганцева Д.А. Стильові ознаки національного в українському дизайні // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. – К.: «Комп’ютерпрес», 2013. – Вип. 6. – С. 74-81.
 5. 5.Кардаш О.В., Рубцов А.Л., Свірко В.О. Екологічне дизайн-проектування та якість життя // Сучасні проблеми архітектури та містобудування": Наук.-техн. збірник/ Відп. ред Н.М.Дьомін. – К.,КНУБА, 2016. – Вип.46. – C. 63-73.
 6. 6.Кардаш О.В., Шевченко Ю.В. Транспортна зупинка – екологічна ланка між людиною і урбанізованим середовищем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: зб. наук. праць – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37.- С. 289-292
 7. 7.Кардаш О.В., Бруєва А.І., Мамайсур А.Р. Хронос – дизайн: форма, функція, естетика // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць/Мистецтвознавство. – К.: «ЦП «Компрінт», 2017. – Вип.12. – С. 87-96.
 8. 8.Кардаш О.В., Степанчук О.В., Бєлятинський А.О. Методи управління та розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста. // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник. – К.: ЦП «Компринт», Вип. 1 (20). – 2018. – С. -146.
 9. 9.Кардаш О.В., Свірко В.О., Джурик О.В. Білоноженко А.О. Особливості засобів забезпечення безбар’єрного простору // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Мистецтвознавство. -- К.: «ЦП «Компрінт», 2017. –Вип. 13. С. 80-89.
 10. 10.Кардаш О.В., Свірко В.О., Бойчук О.В, Голобородько В.М.. Дизайнерська діяльність: екологічне проектування». Науково-методичне видання / О.В. Кардаш, В.О. Свірко, О.В. Бойчук, В.М.Голобородько, А.Л. Рубцов, О.В. Чемакіна. – Київ:УкрНДІ ДЕ; 2016. – 196с.

 

Патенти:

 

 1. 1.Патент № 63917. Спосіб виготовлення нижньої білизни / Кардаш О.В., Лойко Д.М.,Вергун О.В. Заявл. 24.03.11; Опубл. 25.10.11, бюл. № 20. – 3 с.
 2. 2.Патент № 67491. Бюстгальтер. / Кардаш О.В. Заявл. 14.07.11; Опубл. 27.02.12, бюл. № 4. – 3 с.
 3. 3.Патент № 107377. Пристрій для визначення ближньої точки ясного бачення при роботі з моніторами електронних приладів // Бюлетень інтелект. та промислової власності, Опубл. 10.06.2016, № 11. – 5 с.

 

Powered by SobiPro