Кравченко Н.І. зав.каф.
Контактна інформація

ni.kravchenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2

Кравченко Наталія Іванівна

Завідувач кафедри дизайну, доцент, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України

Біографія

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Освіта та праця

У 1987 р. закінчила Республіканську художню школу ім Т. Г. Шевченка в м. Києві, 1993 р. – Українську академію мистецтв (тепер НАОМА) (графічний факультет, майстерня  плакату,  керівник проф. Лящук Т. А.).

1996 р. – закінчила асистентуру-стажування в Українській академії мистецтв (науковий керівник – академік Дерегус М. Г.) з присвоєнням  кваліфікації  магістра  графіки.

Член Національної спілки художників України з 1993 р.

Участь у виставках з 1989 р., персональна виставка „Апокриф” у Державному музеї книги і друкарства України в м. Києві (1994 р.).

З 1999 р. публікації в наукових збірниках, періодичних виданнях України. Має 31 публікацію, з них 24 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в т.ч. у фахових виданнях 9 публікацій, 1 монографія.

2007 р. – захистила дисертацію в Львівській національній академії мистецтв і здобула наукову ступінь кан­дидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво.

У жовтні 2014 р. отримала вчене звання доцента Міністерства освіти та науки України.

Працювала на посаді старшого наукового співробітника в Київському музеї російського мистецтва.

Досвід викладацької роботи спочатку набула в Українській академії мистецтв (тепер НАОМА), де читала курс „Шрифт” для студентів графічного факультету. У Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв працює з 2008 р. на посаді доцента кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності. Лютий 2014 р. – серпень 2015 р. – завідувач кафедри рисунку і живопису НАКККіМ. З вересня 2015 р. працює на посаді професора кафедри мистецтвознавчої експертизи.

Брала участь в роботі Державних екзаменаційних комісій (в 2011 – 2016 рр. як екзаменатор – кафедра мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ, в 2013 – 2014 н. р. як Голова ДЕК – кафедра образотворчого мистецтва, НПУ ім. М.П. Драгоманова).

2012 – 2015 рр. – член Експертної ради Міністерства культури України з відбору та придбання творів сучасного образотворчого, декоративного та народного мистецтва.

Професійний і науковий інтерес

Напрями наукової та творчої діяльності

Як художник працює в галузі графіки, дизайну, іконопису, реставрації. Як мистецтвознавець – в галузі експертизи творів образотворчого мистецтва та церковного декоративно-прикладного мистецтва, історії християнської іконографії, православної ікони.

Основні наукові праці:

1. Православна ікона і християнська релігійна тематика в секулярному образотворчому мистецтві. – К.: Інститут гуманітарних досліджень, 2004. – 208 с.

2. Зміни в українському іконостасі ХVІІ ст. // Українська Академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – К.:НАОМА, 2001. – Вип.8. – С. 199-204.

3. Сюжет „Тайної вечері” в православному іконопису та в мистецтві інших релігійних громад // Українська Академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – К.:НАОМА, 2002. – Вип.9. – С. 168-180.

4. Від “Нерукотворного образу...” до “Тайної вечері”: Про дискусії навколо символіки українського іконостасу// Людина і світ. – 1999. – № 3–4. – С. 35-37.

5. Теологія в образах // Науковий світ. – 2000. – № 2. – С. 40–42.

6. Київський передзвін: Альбом-календар. – К.: Преса України, 2005.

7. Досвід викладання експертних дисциплін в ДАКККіМ. Основні проблеми навчального процесу та шляхи їхнього вирішення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування” 26 – 27 листопада 2009 р. Київ, ДАКККіМ. – К.: вид. ДАКККіМ, 2009. – С. 156-159.

8. Словник термінів мистецтвознавця-експерта: для студентів спеціальності 8.02020501 “Мистецтво”, спеціалізації “Мистецтвознавець-експерт, оцінювач” / уклад.: В. А. Сіверс, Б. О. Платонов, Н. І. Кравченко та ін. – К.: НАКККіМ, 2011. – 124 с.

9. Трактування сюжету зцілення розслабленого в західноєвропейському та російському релігійному живопису XVII-XIX століть // Культура і Сучасність. – К.: 2013. – № 1. – С. 153-158 (у співавторстві).

10. Атрибуція ікони «Цвҍтоносіє» з церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція) // Мистецтвознавчі записки. – К.: 2013. – Вип. 23. –С. 128-132 (у співавторстві).

11. Атрибуція ікони «Різдво Христове» з церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція) // Мистецтвознавчі записки. – К.: 2014. – Вип. 24. – С. 223-229 (у співавторстві).

12. Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014. – № 1. – С. 143-148.

13. Атрибуція ікони святого Христофора з приватної колекції (м. Київ) // Культура і Сучасність. – К.: 2014. – № 1. – С. 125-130.

Публікації про митця:

1. Перша Київська бієнале плаката серпень-вересень 1989 року: Каталог. – К., 1991. – С. 46, 102.

2. Кращий плакат-реклама журналу “Україна” // Україна. – 1989. – № 37 вересень. – С. 23.

3. Україна. – 1989. – № 43 жовтень. – обкладинка С. 4.

4. Людина і світ. – 1995. – № 8. – обкладинка С. 1-4.

5. Щира Н. “Мати Божа, збережи нас під покровом Твоїм ”// Жінка. – 1995. – № 4. – С. 12-13.

6. Людина і світ. – 1999. – № 8. – обкладинка С. 2.

7. Людина і світ. – 1999. – № 11-12. – обкладинка С. 2, 4.

8. Науковий світ. – 2000. – № 2. – обкладинка С. 3.

9. Довідник членів Національної спілки художників України. – К., 2003. – С. 181.

10. Православний церковний календар. – К.: вид. “Робітнича газета”, 2004. – С. 20 (жовтень).

11. Друкована продукція видавництва “Преса України” (Київ) 1999-2007 рр.

12. Друкована продукція видавництва “Марка України” (Київ) 2001-2005 рр.

13. Щира Н. Кравченко Наталія Іванівна // На межі ІІ – ІІІ тисячоліть: Художники Києва. Із древа життя українського образотворчого мистецтва. – К.: Криниця, 2009. – С. 437, іл. № 486, 488, 489.

14. Денисюк О. Ю. Кравченко Наталія Іванівна // Розмай Незалежної України. Художники Києва. Українське образотворче мистецтво 1991-2011 років. Живопис. Графіка. Скульптура: Альбом. – К.: Криниця, 2011. – С. 437, іл. № 487, 490, 491.

15. Студенець Н. В. Кравченко Наталія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень, 2013.

Публікації художніх творів Н. І. Кравченко у вітчизняних виданнях:

1. Перша Київська бієнале плаката серпень-вересень 1989 року: Каталог. – К., 1991. – С. 46.

2. Україна. – 1989. – № 43 жовтень. – обкладинка С. 4.

3. Людина і світ. – 1995. – № 8. – обкладинка С. 1-4.

4. Щира Н. “Мати Божа, збережи нас під покровом Твоїм ”// Жінка. – 1995. – № 4. – С. 12.

5. Людина і світ. – 1999. – № 8. – обкладинка С. 2.

6. Людина і світ. – 1999. – № 11-12. – обкладинка С. 2, 4.

7. Науковий світ. – 2000. – № 2. – обкладинка С. 3.

8. Православний церковний календар. – К.: вид. “Робітнича газета”, 2004. – С. 20 (жовтень).

9. Друкована продукція видавництва “Преса України” (Київ) 1999-2007 рр.

10. Друкована продукція видавництва “Марка України” (Київ) 2001-2005 рр. 11. На межі ІІ – ІІІ тисячоліть: Художники Києва. Із древа життя українського образотворчого мистецтва: Альбом. – К.: Криниця, 2009. – іл. № 486, 488, 489.

12. Розмай Незалежної України. Художники Києва. Українське образотворче мистецтво 1991-2011 років. Живопис. Графіка. Скульптура: Альбом. – К.: Криниця, 2011. – іл. № 487, 490, 491.

13. Енциклопедія Сучасної України. – Т. 4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень, 2013. – С. 142.  

Powered by SobiPro