Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Коновалова ОВ фото
Контактна інформація

o.konovalova@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. Давидова, 18/2

Коновалова Ольга Володимирівна

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат мистецтвознавства

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Історія зарубіжного мистецтва
  • Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
  • Історія українського мистецтва
  • Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
  • Історія українського мистецтва
  • Історія та теорія дизайну

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія

1977-1981 – Черкаське музичне училище, спеціальність – викладач по класу фортепіано, концертмейстер.

1981-1984 – викладач по класу фортепіано, Корсунь-Шевченківська дитяча музична школа.
1984-1989 – Київський державний художній інститут (НАОМА), ф-т теорії та історії мистецтва.

1997-2002 – викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Національного Дніпропетровського університету.

2003-2011 – викладач кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну, м. Київ.

2006-2010– аспірантура при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України.

2010 - кандидат мистецтвознавства. Шифр наукової спеціальності – 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво.

З 2011 – доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2012 – секретар Вченої ради Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

З березня 2014 – доцент кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

Список публікацій

Тема кандидатської дисертації:

«Антропоморфні мотиви української народної орнаментики XIX - XX століть (іконографія, символічний контекст, художні особливості)»

Професійний і науковий інтерес

Powered by SobiPro