Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Підготовчі курси до вступу

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 

                                Підготовчі курси до вступу за спеціальністю «Дизайн»

          Для вступу на І курс денної чи заочної форми навчання абітурієнти окрім подачі сертифікатів з української мови та літератури та математики складають творчий конкурс. Він має два етапи: 1) рисунок – намалювати з натури  натюрморт з гіпсовими деталями;

2) декоративна композиція – виконати декоративну композицію на задану тему. За результатами двох етапів виставляється спільний бал.

      Підґрунтям підготовки фахівців з дизайну є академічні художні традиції, у зв’язку з цим мета випробування з рисунка – виявити вміння будувати форму, передавати пропорційні співвідношення, світло-тонові градації.

      Дизайнера вирізняє перш за все проектно-творча компетентність,  тобто здатність створювати  об’єкти різного призначення і стильового вирішення, отже, на перший план виступає уміння креативно мислити, експериментувати, перетворювати. Завдання з декоративної  композиції якнайкраще виявляють вищезазначені здібності, адже вони

спрямовані не на відтворення об’єкту з натури, а на трансформації, вільне  трактування, варіювання формотворчими елементами, кольоровими поєднаннями, членування площини на частини тощо.

      Навчаючись на підготовчих курсах, ви матимете можливість як вдосконалити художні вміння, так і навчитися виконувати завдання творчого конкурсу відповідно до вступних вимог у Київський університет імені Бориса Грінченка.

 

                                   Термін і графік навчання: 9, 6, 3 місяці залежно від рівня підготовки,

                             двічі на тиждень по 4 академічних години.

                             Заняття у малокомплектних групах до 7-ми осіб.