Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Участь магістрантів ОПП "Прогнозування моди" у наукових заходах

 

231020200001 min

Фотографія № 1 

VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київський Університет імені Бориса Грінченка, 15 травня 2020)

Студенти магістерської ОПП Прогнозування моди беруть активну участь у науковій роботі випускаючої кафедри та університету. Їх магістерські дослідження корелюють з цільовою комплексною програмою наукових досліджень КУБГ «Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України» й планом наукової роботи кафедри дизайну. Всі 15-ро майбутніх прогнозистів моди вже виступили на двох науково-практичних конференціях:

– на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, КУБГ, 15.05.2020 року);

– на V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Традиції і новації в дизайні» (Луцьк, ЛНТУ 17 квітня 2020 року).

В науковому Збірнику Луцького національного технічного університету кожен студент денної і заочної форми опублікував тези своєї доповіді, яка розкриває одне із завдань його дипломного магістерського проєкту.

 

 231020200002 min

Фотографія № 2

ІІ Науково-практична конференція «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук» (Полтава, статті у науковому журналі «Молодий вчений», 22-23 травня 2020 року) 

Студентка Сідорук Ірина (староста гр. ПМм-1-19-1.4з заочної форми навчання) додатково прийняла участь ще й ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук» (м.Полтава, 28 квітня 2020 року) та опублікувала тези у збірнику цієї конференції. Майбутній кандидат мистецтвознавства, водночас магістрант ПМм-1-19-1.4д ОП Прогнозування моди, – Цимбал Олена, - доповіла про свої дослідження також на VI-й Міжнародній науковопрактичній конференції «Екологія мистецтва: дискурс ракурсів» (м.Херсон, Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), 9-11 вересня 2020 року). Семеро студентів магістерської ОПП Прогнозування моди формують документи для подання на Авторське Свідоцтво (науковий твір в галузі мистецтва та мистецтвознавства) за підсумками теоретичних досліджень своїх магістерських робіт.

 

 2310202000003 min

Фотографія № 3

VI Міжнародна науково-практична конференція
 «Екологія мистецтва: дискурс ракурсів» (м. Херсон, Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), 9-11 вересня 2020 року)