viber2021-09-2720-29-56-529
Контактна інформація

k.marchenko@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Марченко Катерина Олександрівна

Викладач кафедри академічного та естрадного вокалу

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром

Е-портфоліо

Google Scholar

Біографія

Досвід роботи:

2017-2018 – викладач вокалу, фортепіано у приватній школі Rock school 

2018-2020- викладач вокалу у приватній школі Never Give Up 

2019-2020 – викладач вокалу у приватній школі Creative school КомпОт 

2018-2021- викладач вокалу у приватній школі Chunga Land.

Березень 2020 – викладач кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка.

2021- аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Наукова діяльність:

Статті у наукових фахових виданнях та матеріали конференцій:

1. Мережко Ю.В., Марченко К.О. Особливості формування професійної мобільності майбутніх викладачів вокалу в вищій школі / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : Класичний приватний університет. Вип. 75.

2. Марченко К.О. Педагогічні умови розвитку ціннісно-смислової емпатії старшокласників в процесі слухання музики / Сучасні тенденції таконцептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]:  матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 59-64.

 

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

1. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки». м. Київ, 27 січня 2021 р.

2. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 19-20.03.2021 р.

2021 – голова наукового товариства Інституту мистецтв.

Powered by SobiPro