02
Контактна інформація

o.sbitnieva@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Сбітнєва Олена Федорівна

Доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат педагогічних наук

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Диригування
  • Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром
  • Робота над вокальним репертуаром

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія

Освіта:

1997 р. – закінчила Луганське державне вище музичне училище за спеціальністю „Хорове диригування”, здобула кваліфікацію диригента хору, викладача, вчителя музики

1997 – 2002 рр.– навчалась в Харківській державній академії культури за спеціальністю „Музичне мистецтво”, здобула кваліфікацію диригента хору, викладача

2010 р. – закінчила магістратуру Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, за спеціальністю „Музичне мистецтво”, здобула кваліфікацію магістра мистецтвознавства, викладача

2014 р. – закінчила аспірантуру ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” за спеціальністю „Теорія і методика професійної освіти”

       

Досвід роботи:

2001 р.– викладач хорових дисциплін молодших класів ДМШ №1

2001 – 2008 рр. – менеджер УАСП „Укрінформтрейд”, ТОВ

2008 – 2010 рр.– музичний керівник в комунальному дошкільному навчальному закладі ясла-садок №50

2010 – 2017 рр. – викладач кафедри співів і диригування Інституту культури і мистецтв ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

з 2018 р. – викладач кафедри музичного мистецтва та хореографії Навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

 

Наукова діяльність:

Захистила дисертацію за спеціальністю Теорія і методика виховання та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності» та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання (2018 р.).

Автор 10 публікацій.

 

Список публікацій:

1. Сбітнєва О. Ф. Музично-естетичне виховання молодших школярів засобами хорової діяльності в загальноосвітній школі / О. Ф. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика. – 2011. – № 15, ч. 1. – С. 108 – 114.

2. Сбітнєва О. Ф. Формування музично-естетичної культури молодших школярів / О. Ф. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика. – 2012. – № 11, ч. 1. – С. 196 – 201.

3. Сбітнєва О. Ф. Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці / О. Ф. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика. – 2013. – № 18, ч. 2. – С. 174 – 180.

4. Сбітнєва О. Ф. Розвиток творчої активності молодших школярів на хорових заняттях / О. Ф. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика. – 2015. – № 3. – С. 90 – 99.

5. Сбітнєва О. Ф. Розвиток естетичних потреб молодших школярів на хорових заняттях / О. Ф. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика. – 2016. – № 2. – С. 107 – 115.

6. Сбітнєва О. Ф. Хоровий спів як ефективний засіб естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку / О. Ф. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. „Мистецька освіта в контексті глобалізації та полі культурності”. – 2017. – № 2, ч. І. – С. 111 − 118.

7. Сбитнева Е. Ф. Эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста средствами детской вокально-хоровой музыки / Е. Ф. Сбитнева // The childhood, adolescence and youth in a context of scientific knowledge: materials of the VI international scientific conference on April 25 – 26, 2017. – Prague: Vмdecko vydavatelskй centrum „Sociosfйra-CZ”, 2017. – S. 24 – 29.

8. Сбитнева Е. Ф. Вокально-хоровое развитие детей как фактор воспитания детской личности / Е. Ф. Сбитнева // Дирижерско-хоровое образование и исполнительство в ХХI веке. Взгляд молодых ученых: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 24 – 26 сентября 2010 г. – Таганрог: Изд-во Ступина А. Н., 2010. – Ч. 1. – С. 50 – 56.

9. Сбітнєва О. Ф. Репертуар як важливий фактор розвитку естетичної культури молодших школярів / О. Ф. Сбітнєва // Мистецька освіта в культурному просторі України ХХI століття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-творчої конф. − Київ – Одеса, 28 – 30 квіт. 2015 р. − К. : НАКККіМ, 2015. − С. 72 – 74.

10. Сбітнєва О. Ф. Хорознавство : метод. рек. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 77 с.

Powered by SobiPro