Заверуха
Контактна інформація

o.zaverukha@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Заверуха Олена Леонідівна

Доцент кафедри академічного та естрадного вокалу. Кандидат мистецтвознавства.

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат мистецтвознавства.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Вокальний ансамбль, хоровий клас та практика роботи з хором, хорове диригування, хорове аранжування, читання хорових партитур для вокальних ансамбль.

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія

Досвід роботи:

2004 – 2013 рр. артистка хору Харківської обласної філармонії;

2010 – 2012 рр. хормейстер камерного хору Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;

2013­ – 2017 рр. старший викладач, хормейстер Харківської державної академії культури;

2016 р. cтипендіат програми Міністра культури республіки Польща Gaude Polonia;

Вересень 2017 р. доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету Б. Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Сучасне хорове письмо: ґенеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст.)» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (2014 р.).

Досліджує питання сучасного хорового мистецтва та сучасного хорового письма, композиторської творчості, диригентської майстерності.

Автор 12 статей у фахових виданнях.

 

1. Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В.Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад ісучасного хорового письма / Культура України. – Харків : Харківська державна академія культури, 2018. – Вип. 61. – С. 94-105.

 

2. Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту // Культура України: зб. наук. праць. – Харків : ХДАК, 2017. – Вип. 57. – С. 54-61.

 

  1. 3. Хоровое письмо как основополагающий фактор профессиональной деятельности дирижера // Пытанні Мастацтвазнаўства, Этналогіі І Фалькларыстыкі. – Минск, «Права і эканоміка»2015.– Вид. 19. – С. 116-121.
  2. 4. До питання сучасного прочитання опери «Фра-Дияволо» Д. Обера – Культура України: зб. наук. праць. – Харків : ХДАК, 2015. – Вип. 51. – С. 97-106.
  3. 5. Хорові твори В. Мужчиля як увиразнення філософського мислення митця // Четверті наукові асамблеї (матеріали магістерських читань). –– Харків, 2009. – С. 6-15.
  4. 6. Специфіка хорового письма Ю. Алжнєва (на прикладі ліричного суголосся «Рідне Около») // Таврійські студії. Мистецтвознавство. – Сімферополь: РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризму», 2013. – Вип. 4. – С. 97-102.
  5. 7. Драматургическая функция фактуры в хоровом письме В. Рунчака (на примере концерта-канта «Оспівуючи Різдво Господнє») // Музыковедение. – М. : НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ, 2014. – №4. – С. 3-8.
  6. 8. Філософський концептуалізм В. Мужчиля: співввідношення світогляду та хорового письма // Проблеми взаємодії мистецтва та теорії і практики освіти. Вип.40: Когнітивне музикознавство: зб. наук. ст. Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П.Котляревського [ред.-упоряд. Шаповалова Л.В.]. – Харків : Вид-во ТОВ «С.А.М», 2014. – С.356-367.
  7. 9.«Літургічні піснеспіви» В. Сильвестрова: єдність божественного і матеріального / О. Заверуха // Культура України: зб. наук. праць. – Харків : ХДАК, 2013. – Вип. 41. – С. 268-276.
  8. 10.В. Мужчиль «П’ятий вимір»: авторські концепти та їх персоніфікація // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. – Харків : ХДАДМ, 2012. – Вип. 10. – С. 110-115.
  9. 11.Функції та структура логосу в системі хорового письма // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського [ред.-упоряд. Шаповалова Л.В.]. – Харків : Вид-во «С. А. М.», 2012. – Вип. 34. – С. 240-251.
  10. 12.До визначення поняття «сучасне хорове письмо» // Проблеми взаємодії мистецтва та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство: зб. наук. ст. (на честь 55-річчя Л. В. Шаповалової). – Харків : ТОВ «С.А.М», 2010. – Вип.29. – С.396-412.
 

Powered by SobiPro