Про кафедру

 

 

KAEV08 

 

Кафедра академічного та естрадного вокалу створена у 2010 році в

структурі Київського університету імені Бориса Грінченка

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ     

 

Як структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського університету імені

Бориса Грінченка кафедра академічного та естрадного вокалу функціонує з 1 вересня 2010 року.

Кількісний та якісний склад співробітників кафедри:

    

Завідувач кафедри  Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук.

 

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників – 52 осіб.

 

Працюють на постійній основі47 осіб.

1 – Народний артист України (Марцинківський О.О., Скоромний В.П.)

1 – Заслужений артист України (Тетеря В.М., Юрченко С.С.).

2 – Заслужені діячі мистецтв України (Полянський Т.В., Петрикова О.П.).

3 – Кандидати педагогічних наук (Мережко Ю.В., Світайло С.В.,Юдзіонок Н.М.).

4 – Кандидати мистецтвознавства (Каблова Т.Б., Заверуха О.Л., Чернета Т.О., Макаренко Л.П.).

 

Мають вчене звання доцента – 3 особи (Полянський Т.В, Петрикова О.П., Макаренко Л.П.).

1 – Кандидат філософських наук (Лєвіт Д.А.).

На посаді професора – 3 особи (Марцинківський О.О., Полянський Т.В.,Скоромний В.П.)

На посаді доцента – 7 осіб (Юрченко С.С., Заверуха О.Л., Чернета Т.О., Макаренко Л.П., Петрикова О.П., Лєвіт Д.А., Тетеря В.М.).

На посаді старшого викладача – 13 осіб  (Ладіна І.В.,Кацалап О.В.,

Макарова Е.В., Яковенко В.Г., Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л.,

Дикий Д.В.,  Макарова Т.О., Румянцева С.В., Миронюк Т.В., Світайло С.В., Шенгеля Н.О.).                  

На посаді викладача – 8 осіб (Комісар В.К.,Касянчук М.С.,

Савченко Ю.О.,Байструченко К.О.,Киченко Т.О., Чернявська І.С., Юдін А.А., Нижник Т.М.).

На посаді концертмейстера  14 осіб (Кузьменко К.Є, Шепеленко Г.Б., Антіпіна І.В., Охріменко Н.О., Гаркуша Д.Г., Гаркавенко Д.В.,Бабієнко І.І., Кунаєва О.О., Юдзіонок Н.М., Бочаров Д.Д., Кустовський В.А., Мигдаль Є.Г., Сивопляс Л.І., Роженцева Є.В.).

На посаді звукорежисера – 2 особи (Карпук Б.В.,Соболь В.О.).

Лаборант кафедри – 2 особи (Даценко М.С., Іщук Ю.А.).

 

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

1) участь у проведенні мистецьких заходів університету;

2) проведення наукових досліджень у галузі вокальної підготовки студентів ВНЗ (теоретичні та практичні аспекти);

3) підготовка науково-педагогічних кадрів;

4) організація та проведення конкурсів, фестивалів вокально-хорової музики,

науково-методичних семінарів;

7) керівництво вокально-виконавською та науково-дослідницькою діяльністю

студентів.

 

Наукова тема кафедри:

«Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання таких навчальних дисциплін як:

 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 

 

 • Університетські студії: Я – студент (ОКР бакалавр) Світайло С.В.;

 

 • Університетські студії: Вступ до спеціальності (ОКР бакалавр)

(Чернета Т.О.);

  

 • Методика роботи з вокальним ансамблем (ОКР бакалавр) (Світайло С.В.);

 

 Методика викладання сольного співу (ОКР бакалавр) (Мережко Ю.В.);

 

 • Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (ОКР бакалавр)

(Левіт Д.А.);

 

 • Вокальний клас (ОКР бакалавр) (Кацалап О.В., Киченко Т.О, Ланіна Т.О., Макарова Е.В., Марцинківський О.О., Мережко Ю.В., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

 • Сольний спів (ОКР бакалавр) (Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л., Петрикова О.П., Яковенко В.Г.,  Комісар В.К., Ладіна І.В., Румянцева С.В., Шенгеля Н.О.,Байструченко К.О.);

 

 • Робота над вокальним репертуаром (ОКР бакалавр) ( Комісар В.К., Ладіна І.В., Леонтієва С.Л., Петрикова О.П., Шенгеля Н.О., Юрченко С.С.,Касянчук М.С.,Яковенко В.Г.,Макарова Е.В.);

 

 •Сценічно-виконавська майстерність: Майстерність актора (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 •Сценічно-виконавська майстерність: Постановка концертного номеру (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

  •  Джазове сольфеджіо

 

  • Теорія джазової імпровізації (ОКРбакалавр)(Полянський Т.В.)

 

 • Основи сценарної роботи (ОКР бакалавр) (Лєвіт Д.А.);

 

 •Акторська майстерність (ОКР бакалавр)  (Лєвіт Д.А.);

 

 • Сценічний рух (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 • Сценічна мова (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 •Вокальний ансамбль (ОКР бакалавр) (Савченко Ю.О.,Заверуха О.Л.);

 

  Читання партитур для вокальних ансамблів (ОКР бакалавр)

(Заверуха О.Л., Макаренко Л.П., Миронюк Т. В., Чернета Т.О., Шепеленко Г.Б.,

Юдін А.А.);

 

 Хорове диригування (ОКР бакалавр) (Болгарський А.Г., Макаренко Л.П., Макарова Т.О., Миронюк Т. В., Нижник Т.М., Світайло С.В., Скоромний В.П., Чернявська І.С., Юдін А.А.);

 

 • Диригування (ОКР бакалавр) (Макаренко Л.П., Макарова Т.О., Миронюк Т. В., Нижник Т.М.,  Світайло С.В., Чернявська І.С., Юдін А.А.);

 

 Хоровий клас і практика роботи з хором (ОКР бакалавр) (Заверуха О.Л.);

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

 

• Вокальний клас (ОКР магістр) (Киченко Т.О., Макарова Е.В., Марцинківський О.О., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.,Кацалап О.В.);

 

 • Сольний спів (ОКР магістр) (Макарова Е.В., Мережко Ю.В., Тетеря В.М., Юрченко С.С., Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л., Петрикова О.П., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

 •Вокально-педагогічний репертуар та робота з концертмейстером (ОКР магістр) ( Макарова Е.В., Петрикова О.П., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.,

Киченко Т.О.,Байструченко К.О.,Касянчук М.С. );

 

  Ансамблевий клас (ОКР магістр) (Заверуха О.Л.);

 

 •Оперний клас (ОКР магістр) (Макарова Е.В.);

 

 •Камерний клас (ОКР магістр) (Яковенко В.Г.);

 

 Музично-театральні студії: Грим і візаж (ОКР магістр) (Дикий Д.В.);

 

 •Музично-театральні студії: Сценічна майстерність (ОКР магістр) (Дикий Д.В., Лєвіт Д.А.);

 

 •Музично-театральні студії: Музично-театральний практикум (ОКР магістр) (Дикий Д.В.);

 

 • Вокальна імпровізація (ОКР магістр) (Полянський Т.В.);

  

 

 

 • ПР – Практика (Виробнича, професійна /асистентська/Зі спеціалізації) (ОКР магістр) Чернета Т.О., Полянсьлкий Т.В.