Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Спільний онлайн-семінар творчо-дослідної лабораторії «Бельканто» Інституту мистецтв та наукового гуртка «Консонанс» Фахового коледжу Універсум

    2800 2803

     9 грудня 2020 року в рамках Грінченківської декади відбувся онлайн-семінар на тему «Трансформація педагогічних ідей Бориса Грінченка» в сучасній освіті». Семінар проведено за участі викладачів та студентів творчо-дослідної лабораторії «Бельканто» кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв та наукового гуртка «Консонанс» циклової комісії музики і хореографії Фахового коледжу Універсум. 

      У роботі семінару взяли участь доц. кафедри академічного та естрадного вокалу Чернета Т.О., ст. викладач кафедри Світайло С. В.,  завідувач циклової комісії музики та хореографії  Романова Т. В., ст. викладач циклової комісії музики та хореографії  Кифенко А.М., студенти I-VI курсів спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту мистецтв та студенти Університетського коледжу «Універсум». 

      З доповідями виступили: студентка V курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Хамраєва Ліліанна виступила з доповіддю на тему «Педагогічні погляди Бориса Грінченка»; студентка I курсу,  спеціальності «Музичне мистецтво» Росіцька Катерина  розкрила тему «Педагогічні ідеї Бориса Грінченка та їх втілення в сучасній освіті»; студентка II курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Гитько Богдана у доповіді на тему «Педагогічний доробок Бориса Грінченка» розглянула загальні принципи педагогічної концепції виховання: методи, прийоми навчання, дотримання послідовності у вихованні; студенти II курсу,   спеціальності «Музичне мистецтво» Цехмейструк Софія та Зеніна Катерина підготували доповідь на тему «Словарь української мови» Бориса Грінченка як засіб об’єктивації світоглядних цінностей українського народу».