Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Workshop науково-дослідницькою лабораторією кафедри «Бельканто»

22 copy 

У рамках «Фестивалю науки», 15 березня 2019 року, науково-дослідницькою лабораторією кафедри «Бельканто» кафедри академічного та естрадного вокалу було проведено workshopна тему: «Творчо-евристична майстерня молодих диригентів».

Мета – розвиток творчо-евристичного мислення студентів спеціальності «Музичне мистецтво», удосконалення інтерпретаційних умінь та практичних навичок з диригування у роботі з хоровим колективом. Засідання розпочала Світайло С.В.,  кандидат педагогічних, старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу.  На творчому заході виступили студенти старших курсів і показали роботу над фрагментами хорових творів з репертуару хорового колективу, а саме:

  1. 1.Кузьменко Аліна студентка 4 курсу, групи ММб-3-17-2-0д. продемонструвала роботу з хором на тему: «Робота над художнім образом засобами вокально-хорової виразності». Для прикладу було взято твір «Якби мені достати струн живих» Ігоря Шамо (творчий керівник канд. мист. Заверуха О.Л.). Студентка показала роботу над художнім змістом твору, кульмінаціями, втіленням слова і музики засобами музичної виразності (інтонація, штрихи, звуковедення, динамічні відтінки).

  1. 2.Прокопович Наталія студентка 4 курсу,  групи ММб-3-17-2-0д. працювала над твором Г. Форе «Liberame» та тему: «Робота над змістом твору засобами музичної виразності»  (творчий керівник Нижник Т.М.) Студентка закцентувала увагу на метроритмічних, агогічні відхиленнях, динамічних  особливостях твору, за допомогою мануальної техніки намагалася відтворити відповідне тембральне забарвлення звука.

  1. 3.Теслюк Поліна студентка 5 курсу, групи ММм-18-1.4д продемонструвала практичну роботу з хором над  видами хорового ансамблю, на матеріалі укр. нар. пісні «Чом ти не прийшов» в обр. О.Козовякіна (творчий керівник Макарова Т.О.). Студентка сфокусувала увагу на роботі над частковим, загальним, природним, штучним  видами ансамблю та показала роботу  над формою твору.

   В обговоренні взяли участь Світайло С. В., Заверуха О.Л., студенти.