Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Тема:Засідання студентської творчо-дослідної лабораторії «Бельканто»

 

27 березня 2019 року на кафедрі академічного та естрадного вокалу відбулося творче засідання СТДЛ «Бельканто»

Мета засідання: практична робота студентів із навчальним хоровим колективом. 

Завдання засідання: демонстрація  роботи над фрагментом хорового твору; робота над елементами хорової звучності.

Засідання розпочала Заверуха О.Л.,  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу. Вона озвучила мету зустрічі та визначила творчі завдання. На засіданні виступили студенти старших курсів і показали роботу над фрагментами хорових творів з репертуару хорового колективу "Бревіс":

  1. 1.Кузьменко Аліна, студентка IV курсу. І.Шамо«Якби мені достати струн живих» (творчий керівник: канд. мист. Заверуха О.Л.). Студентка показала роботу над вокальною інтонацією, диханням та звуковеденням. 
  2. 2.Радулова Ірина, студентка IV курсу. О.Кошиць«На вулиці скрипка грає» (творчий керівник: канд. мист. Заверуха О.Л.). Студентка розкрила художньо-образний зміст твору засобами музичної виразності: гнучкість звуковедення, показала роботу над відпрацюванням штрихів: стакато, легато, його контрастністю, темпо-ритмічними  відхиленнями.
  3. 3.Рябчук Світлана, студентка IV курсу. «Глорія» з меси Фестіва О.Гречанінова (науковий керівник: канд. мист. Заверуха О.Л.). Студентка працювала над інтонаційними та дикційними труднощами, артикуляцією. Виявила творчий підхід до втілення художнього образу засобами музичної виразності.
  4. 4.Теслюк Поліна, студентка V курсу.

 Наприкінці заходу відбулося обговорення виступів студентів, у якому взяли участь Світайло С. В., Заверуха О.Л., студенти.