Наукова тема кафедри

Науково-дослідна тема кафедри академічного та естрадного вокалу

«Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

(керівник – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Мережко Юлія Валеріївна).

      Наукова діяльність  кафедри співвідноситься з науковими темами Інституту мистецтв: «Мистецькі практики України в європейському просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293, Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор),  

     «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор). 

     Згідно з планом реалізації наукової теми Інституту мистецтв та кафедри академічного та естрадного вокалу окремі науково-педагогічні працівники кафедри (12 осіб) ведуть самостійні наукові дослідження за такими темами:

 • «Професійна підготовка майбутніх артистів-вокалістів у ВЗО на основі міждисциплінарної інтеграції» (к. пед. н. Мережко Ю.В.); 
 • «Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки майбутніх керівників вокальних ансамблів» (канд. мист., доц. Кириленко Я.О.);
 • «Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки сучасного фахівця» (к. пед. н., доц. Сбітнєва О.Ф.);
 • «Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки»» (к. пед. н., ст. викл. Світайло С.В.);
 • «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»» (к. мист., доц. Чернета Т.О.);
 • «Сучасне хорове мистецтво: теоретичне осмислення і виконавські підходи» (к. мист., доц. Заверуха О.Л.);
 • «Університетська автономія як соціокультурна концепція» (к. філ. н., доц. Лєвіт Д. А.); 
 • «Добір педагогічного вокального репертуару як засіб формування фахової компетентності майбутнього викладача вокалу» (Засл. діяч мист. Укр., доц. Петрикова О.П.);
 • «Діяльність Зої Гайдай у культурно-мистецькому просторі України 20-60- х років XX ст.» (ст. викл. Кацалап О.В.);
 • «Методика формування вокально-сценічної компетентності майбутніх солістів-вокалістів у процесі фахової підготовки» (ст. викл. Гмиріна С.В.);
 • «Розвиток вокально-ансамблевого виконавства в культурно-мистецькому просторі України другої половини XIX-початку XX століття» (ст. викл. Ланіна Т.О.);
 • «Виконавський образ естрадного співака в музично-телевізійних проектах України кінця XX – початку XXI століття» (викл. Локтіонова- Ойцюсь О. О.).