Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Кафедра музикознавства та музичної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

 

Як структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка кафедра теорії та методики музичної освіти функціонує з 1 вересня 2010 року. 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 серпня 2012 року (протокол № 6) з 1 вересня 2012 року кафедра була перейменована на кафедру теорії та методики музичного мистецтва. 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 25 квітня 2019 року про реорганізацію кафедр Університету (протокол № 4) кафедра була перейменована на кафедру музикознавства та музичної освіти.

 

Кількісний та якісний склад співробітників кафедри:

Завідувач кафедри – Олексюк Ольга Миколаївна, професор, доктор педагогічних наук.

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників – 10 осіб.

Працюють на постійній основі – 7 особи.

Мають вчений ступінь – 5 осіб, з них – 1 доктор педагогічних наук (Олексюк  О.М.), 1 доктор мистецтвознавства (Опанасюк  О.П.), 1 канд. істор. наук. (Бацак К.Ю.), 2 канд. пед. наук (Бондаренко Л.А., Кондратенко Г.Г.) та 1 канд. мистецтвознавства (Лігус О.М.). 

На посаді професора – 2 особи (Олексюк  О.М., Опанасюк  О.П.).

На посаді доцента – 5 осіб (Бондаренко Л.А., Лігус О.М, Бацак К.Ю., Кондратенко Г.Г., Тадеуш О.М.).

На посаді викладача – 3 особа (Ходоровська І.М., Коваль А.С., Даценко М.С.).

Лаборант кафедри – 1 особа (Коваль А.С.)

 

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

 1. участь у розробленні та впровадженні наукових проектів;
 2. проведення наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та методики навчання музики;
 3. організація експериментальних педагогічних досліджень;
 4. підготовка науково-педагогічних кадрів;
 5. експертиза та опонування дисертаційних досліджень;
 6. організація та проведення науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, “круглих столів”;
 7. керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів. 

Наукова тема кафедри: 

«Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті»

 

Міжнародне науково-педагогічне співробітництво:

 1. Литовський едукологічний університет (м. Вільнюс).
 2. Ягеллонський університет (доктор філософії, професор Войтех Марквіца  (м. Краків, Польща)).
 3. Арієльський університет ((доктор, професор Ніцца Давідович, доктор,  професор Макс Штерн) Ізраїль).
 4. Сілезський університет в Катовіцах (доктор, професор  Ева Огродська-Мазур, Польща).
 5. Академія музики, театру та образотворчого мистецтв (Тетяна Комендант, Республіка Молдова)

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Університетські студії: Я – студент
 • Університетські студії: Вступ до спеціальності
 • Університетські студії: Лідерствослужіння
 • Іноземна мова: Італійська мова
 • Історія мистецтв: Музика в хореографії
 • Історія мистецтв: Історія естради
 • Історія музики
 • Історія музики: Історія зарубіжної музики
 • Історія музики: Історія української музики
 • Музична педагогіка
 • Арт-менеджмент
 • Методика загальної мистецької освіти
 • Теорія музики 
 • Сольфеджіо
 • Гармонія
 • Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо
 • Музично-теоретичні студії: Гармонія
 • Музично-теоретичні студії: Теорія музики
 • Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)
 • Теорія музичної освіти
 • Методологія науково-педагогічних досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки
 • Музична педагогіка та музична психологія вищої школи
 • Менеджмент проєктної діяльності
 • Музична культура сучасності
 • Сучасна українська інструментальна музики
 • Сучасне музикознавство:  теорія і практика
 • Практика (Навчальна/Педагогічна)
 • Практика (Виробнича, дослідницька)
 • Практика (Виробнича, переддипломна/Педагогічна)
 • Теорія та методика навчання (музика): Актуальні проблеми досліджень 
 • Теорія та методика навчання (музика): Технології експериментального музично-педагогічного дослідження
 • Теорія та методика навчання (музика): Методичні системи навчання музики 
 • Науковий семінар з теорії та методики навчання музики
 • Розвиток наукової галузі: Актуальні проблеми музичної педагогіки 
 • Науково-дослідна інфаструктура в галузі: Робота з науковими текстами 
 • Науково-дослідна інфаструктура в галузі: Джерелознавча база дослідження 
 • Розвиток наукової галузі: Основні засади історичного та теоретичного музикознавства 
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Композиція музичних творів 
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Музична фольклористика 
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Методологія сучасного музикознавства 
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Музична критика
 • Науковий семінар з прикладного музикознавства

Upper17-20 березня 2014 року відбувалися творчі зустрічі завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк з колективом Арієльського університету (Ізраїль). 
Була прочитана лекція «Духовні домінанти вищої гуманітарної освіти в умовах глобалізації освітнього простору» для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей (близько 100 осіб). Down 
У лекції розглядалися питання про глобалізаційні тенденції у світовій освіті, сутність і структуру глобальної компетентності, духовний потенціал вищої мистецької освіти у глобалізаційних процесах. Після лекції розгорнулася дискусія з проблем глобальної освіти та визначалися перспективні напрями її розвитку.

 

IMG 38241
pic 003

 

22 січня 2014 року у День Соборності України, відбулося прем’єрне виконання першої частини Сонати пам’яті Бориса Грінченка. Твір був створений композитором, кандидатом мистецтвознавства Віталієм Вишинським, який є доцентом кафедри теорії та методики музичного мистецтва, членом Національної спілки композиторів України. Соната прозвучала у рамках всеукраїнської науково-практичної конференції (VI Грінченківські читання) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження поета) у натхненному виконанні викладачів кафедри інструментально-виконавської майстерності Наталії Пилипенко (скрипка) та Володимира Ходоровського (фортепіано), за участі студентів Аліни Печерської (читання віршів) та Сергія Мазницького (відеоінсталяція). Створений творчий союз став утіленням засад корпоративної етики, ідей університетської співпраці й духовної єдності.

Соната пам’яті Бориса Грінченка — спроба осмислення образів та ідей віршів поета виключно засобами інструментальної музики. Твір складається з трьох частин, яким передують рядки поезії Бориса Грінченка. З першою частиною сонати співвідноситься вірш «Вона співа». Проте музика не копіює образне розгортання поетичного тексту, а продовжує його, поглиблює, додає об’єму. Вірш — лише поштовх для виникнення у слухача власного асоціаційного ряду…