Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

2021 рік

Порядок денний засідання кафедри

№ 14 від 20.12.2021

Доповідач завідувач кафедри Олена Заверуха

 1. Про затвердження звіту стажування Бухарєва Олега Олексійовича, концертмейстера Циклової комісії музики і хореографії Фахового коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка з 15.11.2021 по 16.12.2021. (доповідає Бухарєв О. О.).
 2. Обговорення та схвалення Вимог до підготовки творчого проєкту. 
 3. Обговорення про завантаження РНП в інституційний репозиторій для формування «Навчально-методичної роботи» на сайті кафедри, інформації в Е-портфоліо
 4. Обговорення презентації написання звітів!!!
 5.  Обговорення про зібрання інформації випускників для Ради випускників.
 6. Обговорення переліку  фестивалів-конкурсів як професійних.
 7. Обговорення про зміни до Правил вступу 2022.
 8. Про розробку каталогу вибіркових дисциплін.
 9. Обговорення про успіхи студентів на формування сторінки кафедри. 
 10. Обговорення пропозицій вибіркових дисциплін. Провести опитування, що б було цікаве для студентів.
 11. Інше.

Порядок денний засідання кафедри

№ 13 від 15.11.2021

Доповідач завідувач кафедри Олена Заверуха

 1. Про допуск студентів магістратури до підсумкової атестації  (доповідають викладічі сольного співу магістрантів, рецензенти пояснювальних записок до магістерських проєктів студентів магістрантів).
 2. Про атестацію студентів спеціальності: 025 Музичне мистецтво освітнього рівня: другого (магістерського) освітньо-професійної програми: 025.00.02 «Сольний спів».
 3. Про затвердження звіт програми стажування Тоцької Людмили Олексіївни, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії та методики постановки голосу Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, на базі кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв з 11.10.2021 р. по 11.11.2021 р.
 4. Про затвердження програми стажування Бухарєва Олега Олексійовича, концертмейстера Циклової комісії музики і хореографії Фахового коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка з 15.11.2021 по 16.12.2021.
 5. Про обговорення Методичних рекомендацій до виконання творчого проєкту за новою ОПП 2021 н.р.
 6. Заповнення індивідуального плану викладача, Е-портфоліо, інституційного репозиторію. 
 7. Про формування Плану роботи Університету на 2022 рік; 
 8. Про підготовку  звітних матеріалів за 2021 рік.
 9. Про план роботи кафедри, Інституту мистецтв та Киїівського університету імені Бориса Грінченка на 2022 календарний рік.
 10. Про перспективні плани розвитку кафедр Інституту мистецтв.
 11. Про провадження освітнього процесу ІМ в умовах дистанційного навчання.
 12. Про обов’язки  викладача під час дистанційного навчання. 
 13. Про вимоги до студентів під час дистанційного навчання.
 14. Про заходи в рамках Грінченківської декади 
 15. Про рекомендований список літератури та фільмів для студентів 
 16. Про утримання одноденного заробітку із заробітної плати за листопад 2021 року.

Порядок денний засідання кафедри

№ 12 від 22.10.2021

Доповідач завідувач кафедри Олена Заверуха

 1. Про призначення секретаря кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 2. Про затвердження програми стажування Тоцької Людмили Олексіївни, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії та методики постановки голосу Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, на базі кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв з 11.10.2021 р. по 11.11.2021 р.
 3. Про стан робочих навчальних програм, термін подання робочих навчальних програм на ІІ семестр 2021-2022 н.р., термін подання робочих навчальних програм на 2022-2023 н.р.
 4. Про атестацію студентів спеціальності: 025 Музичне мистецтво освітнього рівня: другого (магістерського) освітньо-професійної програми: 025.00.02 «Сольний спів»
 5. Про затвердження художньої ради кафедри.
 6. Про проведення профорієнтаційних заходів.
 7. Про відвідування студентами занять та їх успішність.
 8. Про сольні програми студентів-магістрантів.
 9. Заповнення індивідуального плану викладача, Е-портфоліо, інституційного репозиторію та надання інформації на сайт кафедри інституту мистецтв.

Порядок денний засідання кафедри

№ 11 від 15.09.2021

Доповідачі: директор Інституту мистецтв Тетяна Медвідь, завідувач ккафедри Олена Заверуха

 1. Про вакцинацію викладачів та студентів задля запобігання поширенню гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (директор Інституту мистецтв  Медвідь Т.А.);
 2. Про голосування за громадський проєкт Київського університету імені Бориса Грінченка “Цифровий хаб”;
 3. Про збори трудового колективу;
 4. Розробка та пролонгація навчальних робочих програм;
 5. Затвердження гарантів та робочих груп ОПП;
 6. Про Ліцензійні умови впровадження освітньої діяльності закладів освіти;
 7. Про моніторинг відвідування студентами навчальних занять;
 8. Про роботу кураторів;
 9. Про графік сертифікації ЕНК на І півріччя 2021-2022 н.р;
 10. Про оновлення статей в особистих профілях Google Scholar та кафедральних.
 11. Оновлення особистої інформацїї викладачів на кафедральній сторінці Інституту;
 12. Про індивідуальні графіки навчання;
 13. Про дотримання розкладу занять;
 14. Про організацію екскурсій до музею Бориса Грінченка;
 15. Про проходження стажування викладачів кафедри;
 16. Про додаткову хвилю вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти4
 17. Про мову освітнього процесу в закладах вищої освіти;
 18. Про процедуру оформлення виїзних занять та культурно-мистецьких проєктів;
 19. Про наукову роботу викладачів кафедри 

Порядок денний засідання кафедри

№ 10 від 30.08.2021

Доповідач завідувач кафедри Олена Заверуха

 1. Про педагогічне навантаження та штатний розпис співробітників КАЕВ.
 2. Про поселення студентів у гуртожитки.
 3. Про організацію зборів першокурсників та свята «Посвята у студенти».
 4. Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н. р.
 5. Про затвердження робочих навчальних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на 2021-2022 н.р.
 6. Про оновлення сторінки кафедр на сайті ІМ.

Порядок денний засідання кафедри

№ 9 від 10.06.2021

Доповідач завідувач кафедри Олена Заверуха 

1. Про завершення навчального року, випуск та підготовку до нового навчального року.

2. Про графік навчального процесу на 2021-2022 н.р.

3. Про розподіл ліцензованих обсягів для вступників 2021р.

4. Про вартість навчання у 2021-2022 н.р.

5. Про графік проведення творчих конкурсів (для вступників для бюджетної форми навчання).

6. Про підготовку до проведення підсумкової атестації.

7. Про підсумки кадрового засідання ВР ІМ.

8. Про норми часу для планування навантаження науково-педагогічних працівників.

9. Про показники професійної активності НПП.

10. Про корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача.

11. Про результати рейтингу прозорості структурних підрозділів та про підвищення рівня індексу цитування у наукометричних базах.

12. Про дотримання академічної доброчесності студентами (творчі роботи).

13. Про анкетування здобувачів 4-го року навчання щодо проходження практики.

14. Про перенесення/видалення всіх ЕНК, які не мають прив'язку до ОПП.

15. Про завершення навчального року, випуск та підготовку до нового навчального року.


Порядок денний засідання кафедри

№ 8 від 28.05.2021

Доповідач завідувач кафедри Олена Заверуха 

1. Про порядок голосування.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Про рекомендацію кандидатур на заміщення вакантних посад доцента, старшого викладача, викладача кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.


Порядок денний засідання кафедри № 7

від 19.05.2021

Доповідач завідувач кафедри Заверуха Олена

 1. Про допуск до атестації студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання.
 2. Про сертифікацію ЕНК.
 3. Про проходження конкурсу на заміщення вакантних посад та продовження контрактів. До 5.05
 4. Про фінансову заборгованість студентів.
 5. Про проведення дня відкритих дверей кафедри. 21 травня
 6. Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 6 від 07.05.2021

Доповідач завідувач кафедри Юлія Мережко

 1. Про проходження конкурсу на заміщення вакантних посад та продовження контрактів. До 5.05
 2. Про фінансову заборгованість студентів.
 3. Про реєстрацію на семінари для кураторів академічних груп.
 4. Про вступ студентів до студентської профспілки.
 5. Про ведення навчальної документації.
 6. Про участь у фестивалі науки у дистанційному форматі.
 7. Про студентську наукову конференцію
 8. Про творчий звіт хору «Brevis» на підтвердження звання «народний» колектив.
 9. Про наповнення YouTube каналу і Fb-сторінки кафедри.
 10. Про проведення дня відкритих дверей кафедри. 21 травня
 11. Різне.


 Порядок денний засідання кафедри

 

 № 5 від 26.04.2021

Доповідач завідувач кафедри Юлія Мережко

 1. Про корпоративну культуру університету.
 2. Про нові стандарти до викладачів ВНЗ.
 3. Про затвердження ОПП другого (магістерського) ОР.
 4. Про зміни у навчальній документації.
 5. Про рекомендацію до друку монографії.
 6. Про організацію НДЛ курсів щодо створення ЕНК.
 7. Про сертифікацію ЕНК.
 8. Про стажування викладачів.
 9. Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 4 від 01.04.2021

Доповідач завідувач кафедри Юлія Мережко

 1. Про ведення навчальної документації.
 2. Про моніторинг якості дистанційного навчання.
 3. Про каталог вибіркових дисциплін.
 4. Про підготовку до літньої сесії.
 5. Про профорієнтаційну роботу кафедри.
 6. Про організацію НДЛ курси щодо створення ЕНК.
 7. Про сертифікацію ЕНК.
 8. Про стажування викладачів.
 9. Різне: 

Порядок денний засідання кафедри

 № 3 від 11.03.2021

Доповідач завідувач кафедри Юлія Мережко

 1. Про ведення документації
 2. Результати зимової атестації
 3. Про історію Університету.
 4. Про показники Університету у вебометричних рейтингах.
 5. Про показники рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП та НП університету «Лідер року – 2021».
 6. Про Раду роботодавців.
 7. Про конкурс на заміщення вакантних посад.
 8. Про пріоритети в  науковій діяльності ІМ на 2021 р.
 9. Про академічну доброчесність НПП та здобувачів ІМ.
 10.  Про результати акредитаційних експертиз ОПП та НПП.
 11.  Про гарантів ОПП та ОНП.
 12.  Про звіти з практики.
 13.  Про ведення робочої документації.
 14.  Про Вступну кампанію 2021:
 15.  Про переведення на вакантні місця державного/регіонального замовлення
 16.  Про соціально-гуманітарну взаємодію.
 17.  Про направлення на фахове стажування доц. Лєвіта, конц. Закалюжну О.Б., про творчі заходи.
 18.  Різне. 

Порядок денний

засідання кафедри № 2 від 11.02.2021

Доповідач завідувач кафедри Юлія Мережко

 1. Про ведення документації
 2. Результати зимової атестації
 3. Про історію Університету.
 4. Про показники Університету у вебометричних рейтингах.
 5. Про показники рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП та НП університету «Лідер року – 2021».
 6. Про Раду роботодавців.
 7. Про конкурс на заміщення вакантних посад.
 8. Про пріоритети в  науковій діяльності ІМ на 2021 р.
 9. Про академічну доброчесність НПП та здобувачів ІМ.                                                                                                        
 10.  Про результати акредитаційних експертиз ОПП та НПП.
 11.  Про гарантів ОПП та ОНП.
 12.  Про звіти з практики.
 13.  Про ведення робочої документації.
 14.  Про Вступну кампанію 2021:
 15.  Про переведення на вакантні місця державного/регіонального замовлення
 16.  Про соціально-гуманітарну взаємодію.
 17.  Про направлення на фахове стажування доц. Лєвіта, конц. Закалюжну О.Б., про творчі заходи.
 18.  Різне.

Порядок денний засідання кафедри

 № 1 від 13.01.2021

Доповідач завідувач кафедри Юлія Мережко

 1. Про підсумки державної атестації студентів магістратури.
 2. Про звіт кафедри академічного та естрадного вокалу за 2020 р. 
 3. Про звіт керівників практики.
 4. Про пропозиції щодо вибіркових дисциплін.
 5. Про зимову атестацію студентів.
 6. Про поставлені директоркою і її заступниками завданнями на 2021 р.
 7. Про створення ради роботодавців.
 8. Про академічну дисципліну студентів.
 9. Про сертифікацію ЕНК.
 10.  Про збори трудового колективу ІМ, конференцію трудового колективу Університету.
 11.  Різне.