Склад Вченої ради Інституту мистецтв

              

 

Прізвище, імя

по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

За посадою

 

 

Медвідь Тетяна Анатоліївна

  Голова Вченої ради Інституту мистецтв,

  директор Інституту, кандидат мистецтвознавcтва, доцент

 

 

Таранник Алла Олександрівна

  заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

 

 

Кондратенко

Ганна Григорівна

  заступник директора з науково-педагогічної та творчої роботи, кандидат педагогічних наук

 

 

Ткаченко

Інна Ігорівна

  заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

 

 

Бондаренко Лариса Анатоліївна

  заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти

 

 

Коновалова Ольга Володимирівна

  секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

 

 

Олексюк Ольга Миколаївна

  завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор

 

 

Школьна Ольга Володимирівна

  завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор

   

 

 

Кравченко

Наталія Іванівна

  завідувач кафедри дизайну кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

Грек Володимир Анатолійович

  завідувач кафедри хореографії, Заслужений діяч мистецтв

 

 

Мережко

Юлія Валеріївна

  завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат педагогічних наук

 

 

Бутенко Тетяна Максимівна

  Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

 

 

Романенко Анастасія Романівна

  Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту мистецтв, доцент кафедри інструментально-     виконавської майстерності, кандидат культурології

Виборні представники

 

Братусь Іван Вікторович

  доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат філологічних наук

 

 

Заверуха Олена Леонідівна

  доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства

 

 

Кардаш Олег Васильович

  доктор технічних наук, професор кафедри дизайну

 

Лігус Ольга Марківна

  доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидат мистецтвознавства

 

 

Свириденко Наталія Сергіївна

  Народна артистка України, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

Сподаренко Віктор Михайлович

  доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства

 

 

Тетеря Віктор Михайлович

  Народний артист України, професор кафедри академічного та естрадного вокалу

 

 

Юхименко Тарас Олександрович

  голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв

 

 

Кабакова Катерина Валеріївна

  заступник голови  Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв

 

 

1.            Бацак Костянтин Юрійович - Голова Вченої ради Інституту мистецтв,

директор Інституту, кандидат історичних наук, доцент

2.            Бєлофастова Таїсія Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

3.            Кондратенко Ганна Григорівна - заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат педагогічних наук

4.            Таранник Алла Олександрівна  - заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

5.            Ягодзінська Ірина Олександрівна -  заступник директора з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства

6.            Коновалова Ольга Володимирівна - секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

7.            Афанасьєв Юрій Львович -  доктор філософських наук, професор кафедри дизайну

8.            Олексюк Ольга Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

9.            Романенкова Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

10.       Кравченко Наталія Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну

11.       Медвідь Тетяна Анатоліївна - кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії

12.       Мережко Юлія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу

13.       Плохотнюк Олександр Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності

14.       Братусь Іван Вікторович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

15.       Брюханова Галина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну

16.       Вишинський Віталій Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

17.       Бутенко Тетяна Максимівна – Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

18.       Свириденко Наталія Сергіївна – народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності

19.       Тетеря Віктор МихайловичЗаслужений артист України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу

20.       Соболь Наталія Віталіївна – Голова студентського наукового товариства Інституту мистецтв

21.       Пічугіна Анастасія Тимурівна - Голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв, студентка групи ОМб-1-15-4.0д

22.       Даценко Марія Сергіївна  - Заступник голови Ради студентського самоврядування, студентка групи ММб-1- 14-4.0д

23.       Годун Марія Сергіївна – Профорг Інституту Мистецтв, студентка групи

ОМб-1- 15-4.0д