Склад Вченої ради Інституту мистецтв

                                                                       Склад Вченої ради Інституту мистецтв

 

 

 

№ п/п

Прізвище, імя,

по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

За посадою

1.

Бацак Костянтин Юрійович

                  Голова Вченої ради Інституту мистецтв,

директор Інституту, кандидат історичних  наук, доцент

2.

Кондратенко

Ганна Григорівна

заступник директора з науково-педагогічної та творчої роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

   3.

Ткаченко

Інна Ігорівна

 

заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

4.

Таранник Алла Олександрівна

заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

5

Бондаренко Лариса Анатоліївна

заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

6.

Коновалова Ольга Володимирівна

секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

7.

Олексюк Ольга Миколаївна

завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва доктор педагогічних наук, професор

8.

Школьна Ольга Володимирівна

завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства

9.

Каблова

Тетяна Борисівна

завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент

10.

Кравченко

Наталія Іванівна

завідувач кафедри дизайну кандидат мистецтвознавства, доцент

11.

Медвідь Тетяна Анатоліївна

завідувач кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, доцент

12.

Мережко

Юлія Валеріївна

завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат педагогічних наук, доцент

13.

Бутенко Тетяна Максимівна

Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

14.

Соболь Наталія Віталіївна

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту мистецтв, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат педагогічних наук

Виборні представники

15.

Братусь Іван Вікторович

доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат філологічних наук

 

16.

Заверуха Олена Леонідівна

доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства

17.

Кардаш Олег Васильович

доктор технічних наук, професор кафедри дизайну

19.

Лігус Ольга Марківна

доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

19.

Папета Олена Валеріївна

доцент кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства

20.

Свириденко Наталія Сергіївна

Народна артистка України, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент

21.

Сподаренко Віктор Михайлович

доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства

22.

Тетеря Віктор Михайлович

Заслужений артист України, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства

23.

Юхименко Тарас Олександрович

голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв

24.

Кабакова Катерина Валеріївна

заступник голови  Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв

 

 

 

 

  

1.            Бацак Костянтин Юрійович -  Голова Вченої ради Інституту мистецтв,

директор Інституту, кандидат історичних  наук, доцент

2.            Бєлофастова Таїсія Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

3.            Кондратенко Ганна Григорівна - заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат педагогічних наук

4.            Таранник Алла Олександрівна  - заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

5.            Ягодзінська Ірина Олександрівна -  заступник директора з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства

6.            Коновалова Ольга Володимирівна - секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

7.            Афанасьєв Юрій Львович -  доктор філософських наук, професор кафедри дизайну

8.            Олексюк Ольга Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

9.            Романенкова Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

10.       Кравченко Наталія Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну

11.       Медвідь Тетяна Анатоліївна - кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії

12.       Мережко Юлія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу

13.       Плохотнюк Олександр Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності

14.       Братусь Іван Вікторович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

15.       Брюханова Галина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну

16.       Вишинський Віталій Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

17.       Бутенко Тетяна Максимівна – Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

18.       Свириденко Наталія Сергіївна – народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності

19.       Тетеря Віктор МихайловичЗаслужений артист України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу

20.       Соболь Наталія Віталіївна – Голова студентського наукового товариства Інституту мистецтв

21.       Пічугіна Анастасія Тимурівна - Голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв, студентка групи ОМб-1-15-4.0д

22.       Даценко Марія Сергіївна  - Заступник голови Ради студентського самоврядування, студентка групи ММб-1- 14-4.0д

23.       Годун Марія Сергіївна – Профорг Інституту Мистецтв, студентка групи

ОМб-1- 15-4.0д