Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ від 19 лютого 2019 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ №6

від 19 лютого 2019 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про зміни у складі Вченої ради Інституту мистецтв.

Доповідач: голова Вченої ради, директор Інституту мистецтв Бацак К.Ю.

Регламент доповіді: до 2 хв.

   Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 5 хв.

 

2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р.

Доповідач: Таранник А.О., заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

3. Підсумки роботи кафедр Інституту мистецтв за I півріччя 2018-2019 н.р.

Доповідачі:

- Завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства, Каблова Т.Б.

- Завідувач кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства, Кравченко Н.І.;

- Завідувач кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства,   Медвідь Т.А.;

- Завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат педагогічних наук, Мережко Ю.В.;

- Завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, Олексюк О.М.;

-   Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, Школьна О.В.

Регламент доповідей: до 7 хв

Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, запитання,   обговорення: до 55 хв.

 

4. Про затверждення тем аспірантів 1-го року навчання:

 

- спеціальності 025 Музичне мистецтво

v Поліщук Юлія Іванівна.

Тема дослідження "ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ОПЕРИ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.".

Керівник - кандидат мистецтвознавства, доцент, О.М. Лігус

v Волошин Євген Анатолійович.

Тема дослідження "ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖАНРУ КАВЕРА В УКРАЇНСЬКІЙ ЕСТРАДНІЙ ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.".

Керівник - кандидат мистецтвознавства, доцент, О.М. Лігус

v Пожарська Анастасія-Олена Юріївна.

Тема дослідження "ДРАМАТУРГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИКИ У КІНОФІЛЬМАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ".

Керівник - кандидат мистецтвознавства, доцент, О.М. Лігус

Доповідач: Олексюк О.М., професор, доктор педагогічних наук

       Регламент доповідей: до 5 хв

Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, запитання,   обговорення: до 15 хв.

 

5. Про рекомендацію абітурієнтів до вступу в аспірантуру на спеціальності:

011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація - теорія та методика навчання (музика)); 

025 Музичне мистецтво (спеціалізація – прикладне музикознавство);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Доповідач: заступник директора з наукової роботи Бондаренко Л. А.

Регламент доповіді: до 5 хв.

       Загальний час для розгляду питання, включаючи доповідь, запитання,   обговорення: до 10 хв.