Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Круглий стіл «Новизна піаністичного стилю Сергія Прокоф’єва (до 130-річниці з дня народження)»

   29 березня 2021 року о 13.00 в Інституті мистецтв відбувся круглий стіл «Новизна піаністичного стилю Сергія Прокоф’єва (до 130-річниці з дня народження)». 

   Захід організовано Науковим товариством студентів, аспірантів, молодих учених Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, комунікація здійснювалася на платформі Google Meet.

   У ході зустрічі розглядалися питання щодо новаторства фортепіанної музики Сергія Прокоф’єва, драматизації сонатної форми у його пізніх сонатах (Артем Ляхович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри виконавських дисциплін № 1 Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра), загального драматургічного контексту  його сонат № 6, 7 та 8 (Ганна Слюсаренко, студентка 2 курсу спеціальності «Музичне мистецтво», (науковий керівник А.Р. Романенко), нових горизонтів та можливостей розвитку виконавського мистецтва (на прикладі перекладень фортепіанних творів для бандури та баяна/акордеона композиторів К. Дебюссі, Ф. Ліста та М. Мусоргського) (Богдан Христенко та Олександра Майсак, студенти 3 курсу спеціальності «Музичне мистецтво», науковий керівник С.П. Гумінюк)). У дискусії брали участь викладачі, студенти, магістранти та аспіранти Інституту мистецтв.

    Координатори онлайн-зустрічі:

  • Бондаренко Лариса – кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту мистецтв з наукової роботи.
  • Романенко Анастасія – кандидат культурології, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених Інституту мистецтв, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності.
  • Марченко Катерина – заступник голови НТ ІМ.
  • Федоренко Анастасія – секретар НТ ІМ.