Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ НА 2020-2021 н. р.

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Відповідальні

Місце проведення

1.

Вересень,

28.09.2020

13.00

Вебінар (онлайн-семінар) «Плагіат у мистецтві та науці: шляхи його попередження»

Бондаренко Л.А. – кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту мистецтв з наукової роботи

Романенко А.Р. – кандидат культурології,  

голова НТ ІМ

Литвинова А.В.  – бібліограф Бібліотеки Університету

Шахова О.А.

голова НТ Факультету права та міжнародних відносин

Інститут мистецтв

2.

Жовтень

26.10.2020

13.00

Онлайн-дискусія

«Взаємопроникнення видів і жанрів мистецтва як тенденція розвитку сучасної європейської культури»

Романенко А.Р.  – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Д’ячкова О.А.

кандидат мистецтвознавства, доцент, НМАУ ім. П.І. Чайковського, доцент кафедри історії світової музики

Покотило І.К.

історико-теоретичний та композиторський факультет, кафедра теорії та історії культури, II курс

НМАУ ім. П.І. Чайковського

Науковий керівник − кандидат мистецтвознавства Вишинський В.В.

Марченко К.О. – заступник голови НТ ІМ

Інститут мистецтв

3.

Листопад

23.11.2020

13.00

Науково-методичний проєкт «Практичний Експериментаріум “PSY & ART”»

Романенко А.Р. – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Хижна О.П. – доктор педагогічних наук, професор, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Макарова Н.В.  –

асистент-стажист,

аспірантка кафедри теорії та історії культури

НМАУ ім. П.І. Чайковського

Науковий керівник – доктор культурології, доцент

Кривошея Т.

Федоренко А.А. – секретар НТ ІМ

Інститут мистецтв

4.

Грудень

01.12.2020

13.00

Дайджест-онлайн

«Літературний доробок Бориса Грінченка / образ творця у мистецтві (живопис, графіка, вітраж, музика)»

Романенко А.Р. – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Сподаренко В.М.

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності ІМ

Стрельцова С.В. –

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва ІМ, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка

Науковий керівник – кандидат культурології, доцент

Михалевич В.В.

Марченко К.О. – заступник голови НТ ІМ

Інститут мистецтв

5.

Лютий

22.02.2021

13.00

Воркшоп

«Сучасний мистецький контент,

мистецька освіта у дослідженнях молодих учених»

Романенко А.Р. – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Приходько О.В.

кандидат мистецтвознавства, диригент, регент; керівниця вокального ансамблю cучасної музики «Alter Ratio»

Коростельова М.Д. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії ІМ

Світайло С.В. – кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу ІМ

Інститут мистецтв

6.

Березень

29.03.2021

13.00

Круглий стіл онлайн

 «Новизна піаністичного стилю Сергія Прокоф’єва

(до 130-річниці з дня народження)»

 

Романенко А.Р. – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Гумінюк С.П. – викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності ІМ, асистент-стажист, аспірант НМАУ ім. П.І.Чайковського

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ринденко О.В.

Марченко К.О. – заступник голови НТ ІМ

Федоренко А.А. – секретар НТ ІМ

 

7.

Квітень

26.04.2021

13.00

Вебінар (онлайн-семінар)

«Мистецтво та дизайн в естетизації повсякдення»

Романенко А.Р. – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Балан У.Г.

член Національної спілки художників України,

старший викладач кафедри дизайну ІМ Кукіль М.Ю.

викладач кафедри дизайну ІМ

Федоренко А.А. – секретар НТ ІМ

Інститут мистецтв

8.

Травень

28.05.2021

11.30

Проведення щорічної IX Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури»

Бондаренко Л.А. – заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук

Олексюк О.М. – доктор педагогічних наук, професор

Романенко А.Р.  – кандидат культурології,

голова НТ ІМ

Марченко К.О. – заступник голови НТ ІМ

Інститут мистецтв