Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ НА 2016-2017 н.р.

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ НА 2016-2017 н.р.

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Вибори голови, заступника та секретаря НТ. Засідання активу НТ. Ознайомлення з планом роботи на 2016-2017 н.р.

вересень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи, Демченко І. – голова НТ, Бородіна А.

2.

Проведення засідань НТ

Протягом року

Соболь Н. В. – голова НТ, Рахманова О.К., актив НТ

3.

Квест для першокурсників “Київ – моя столиця”

жовтень

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О. К, Студрада

4.

Майстер-клас «Підготовка статті до публікації у фаховому науковому виданні»

жовтень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О.К.

5.

Презентація інтегрованого студентського наукового гуртка «Signum»: Науковий практикум «Знак і текст у мистецтві»

листопад

Ягодзинська І. О. – заступник директора з наукової роботи, Соболь Н.В. – голова НТ

6.

Ділова гра до Всесвітнього дня науки «Прес-конференція молодих вчених)»

10 листопада

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи, проф.Олексюк О.М. – завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, керівник студентського наукового гуртка «Школа молодих науковців»,

Соболь Н.В. – голова НТ

7.

Науково-практичний семінар: «Творча майстерня молодих диригентів»

листопад

Світайло  С. В. -  керівник  студентського наукового гуртка «Бельканто»,

Соболь Н.В. – голова НТ

8.

Науково-практичний семінар: «Сучасні підходи до візуалізації дизайн-проектів в європейському освітньому просторі»

листопад

Крижанівський О.А., доцент кафедри дизайну, керівник студентського наукового гуртка «Майстерня дизайну»,

Соболь Н.В. – голова НТ

9.

Круглий стіл «Ідеї Заходу в українському культурному просторі ХХІ століття»

грудень

Братусь І.В. – доцент кафедри образотворчого мистецтва, керівник студентського наукового гуртка «Арт-простір», Соболь Н. В. – голова НТ,

10.

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з базових дисциплін

грудень-січень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О.К.

11.

Звіт про діяльність СНТ за І півріччя 2016-2017 н.р.

грудень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О.К.

12.

Майстер-клас «Наукові конференції та міжнародні наукові видання: типологія і класифікація»

лютий

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ

13.

Круглий стіл «Ідентичність в мистецтві: сучасний оперний театр між музикою і кінематографом»

лютий

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи, керівник студентського наукового гуртка «Signum»,

Соболь Н.В. – голова НТ

14.

Підготовка та участь у науково-практичній студентській конференції Київського університету імені Бориса Грінченка

лютий-березень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ

15.

Науковий семінар: «Інтерпретація творів мистецтва як герменевтичний процес»

березень

Олексюк О.М. – проф., завідувач кафери теорії та методики музичного мистецтва, керівник студентського наукового гуртка «Школа молодих науковців»,

Соболь Н.В. – голова НТ

16.

 Круглий стіл: «Мультимедійні технології в сучасній мистецькій освіті»

квітень

Салан К. В. – керівник студентського наукового гуртка «ММС»,

Соболь Н.В. – голова НТ

17.

Науковий семінар «Хорові школи в Українському хоровому виконавстві»

квітень

Світайло С.В. – керівник студентського наукового гуртка «Бельканто»,

Соболь Н.В. – голова НТ

18.

Міжвузівський круглий стіл: «Загадки Леонардо: феномен генія», присвячений річниці з дня народження Леонардо да Вінчі

квітень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи, проф. Романенкова Ю.В. – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, керівник студентського наукового гуртка «Арт-простір»,

Соболь Н. В. – голова НТ

19.

Проведення щорічної Студентської науково- практична конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти»

травень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О.К.

20.

Звіт про діяльність СНТ Інституту мистецтв за 2016- 2017 н.р. та визначення перспектив наукового розвитку студентів мистецьких спеціальностей

червень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О.К.

21.

Обговорення плану роботи СНТ Інституту мистецтв на 2017-2018 н.р.

червень

Ягодзинська І.О. – заступник директора з наукової роботи,

Соболь Н.В. – голова НТ, Рахманова О.К.