Програми семестрових та випускних екзаменів II півріччя 2019/2020 навчального року

 

Програми екзаменів ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1 курс

Академічний живопис

Іноземна мова

Українські студії

Українські студії: культура усного і писемного мовлення

Українські студії: Києвознавство

Педагогіка і психологія: Психологія

2 курс

Історія образотворчого мистецтва

Академічний живопис

Декоративно-прикладне мистецтво

3 курс

Академічний живопис

Інклюзивна освіта

Декоративно-прикладне мистецтво

Композиція

4 курс

Академічний живопис

Академічний рисунок

Декоративно-прикладне мистецтво

5 курс

Практика рисунку

Спеціальність:  Дизайн

1 курс

Типографський шрифт і образ у фотомистецтві

Рукописний шрифт і графічна техніка в дизайні

Іноземна мова

Рисунок

2 курс

Фірмовий стиль

Рисунок

Живопис

3 курс

Дизайн періодичного видання

Проектування рекламних об’єктів

4 курс

Академічний живопис

Академічний рисунок

Проектування

Графічний дизайн у рекламі

5 курс

Філософія мистецтва та дизайну

Комп’ютерні технології в графічному дизайні

Комунікаційний дизайн

 

Освітня програма «Прогнозування моди»

Теорія і методологія прогнозування моди

Аналітика світових трендів

Digital-технології в індустрії моди

 

Спеціальність: Музичне мистецтво

1 курс

Іноземна мова

Спеціальний інструмент (фортепіано)

Спеціальний інструмент (Інструментальне виконавство)

2 курс

Сольфеджіо

Історія виконавського мистецтва на духових інструментах  

Історія виконавського мистецтва на народних інструментах

Спеціальний інструмент (фортепіано)

Спеціальний інструмент (інструментальне виконавство)

Музична педагогіка

Історія фортепіанного мистецтва

3 курс

Виконавська інтерпретація

Інклюзивна освіта

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (духові)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (струнні)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні)

Спеціальний інструмент (фортепіано)

Спеціальний інструмент (інструментальне виконавство)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)

Методика загальної мистецької освіти

3 курс (за скороченим терміном навчання)

Виконавська інтерпретація (фортепіано)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (духові)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (струнні)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні)

Оркестровий клас (інструментальне виконавство)

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)

Методика загальної мистецької освіти

4 курс

Методика загальної музичної освіти

Основний музичний інструмент

Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві

4 курс (за скороченим терміном навчання)

Методика загальної музичної освіти

Основний музичний інструмент

Режисура видовищних заходів. Музичний супровід видовищних заходів.

5 курс

Філософія культури

Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія

Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі

Вокальний клас

Спеціальність:  Музичне мистецтво Сольний спів

1 курс

Історія музики: Історія зарубіжної музики

Музично-теоретичні студії: Теорія музики

Українські студії

Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська)

2 курс

Сценічна майстерність (сценічна мова, сценічний рух)

Філософські студії

Сольний спів

Музична педагогіка

3 курс

Музично-теоретичні студії: Гармонія

Методика викладання сольного співу

Диригентський клас: Диригування

Методика роботи з вокальним ансамблем

4 курс

Методика викладання сольного співу

Методика роботи з вокальним ансамблем

Джазове сольфеджіо

 5 курс

Професійне спілкування іноземною мовою

Фортепіано

Психологія і педагогіка вищої школи: Педагогіка

Психологія і педагогіка вищої школи: Психологія

Спеціальність: Хореографія

1 курс

Українська мова

Іноземна мова

Класичний танець

Психологія

2 курс

Історія мистецтв

Сучасний бальний танець

Методика роботи з хореографічним колективом

3 курс

Сучасний бальний танець

Професійне вдосконалення з народно-сценічного та класичного танцю

Професійне вдосконалення з сучасного бального  танцю

4 курс

Історико-побутовий та бальний танець

Філософські студії

Характерний танець

Сучасний танець

5 курс

Практикум з сучасного танцю

Практикум з народного танцю

Професійне спілкування іноземною мовою

Методика викладання хореографічних дисциплін

 

ПРОГРАМИ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ II півріччя 2019/2020 н.р.

Спеціальність: ОБРАЗОТВОРЧЕ мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Комплексний екзамен (Психологія, Педагогіка, Методика навчання образотворчого мистецтва)

Спеціальність: образотворче мистецтво, ДЕКОРАТИВНЕ мистецтво, реставрація

Комплексний екзамен (Колористика, Історія образотворчого мистецтва та архітектури)

Комплексний екзамен з додаткової спеціалізації «Ювелірне мистецтво»

Спеціальність Музичне мистецтво

Комплексний екзамен з основного музичного інструменту, хорового диригування та практикуму роботи з хором

Комплексний екзамен з педагогіки, психології та методики загальної музичної освіти

Комплексний екзамен зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві»

Спеціальність Музичне мистецтво (скорочений термін навчання)

Комплексний екзамен з основного музичного інструменту, хорового диригування та практикуму роботи з хором

Комплексний екзамен з педагогіки, психології та методики загальної музичної освіти

Комплексний екзамен зі спеціалізації  « Режисура музично-виховних заходів»

Спеціальність Музичне мистецтво Сольний спів

Комплексний екзамен із сольного співу

Комплексний екзамен (методики викладання сольного співу, історія естради, музична педагогіка)

Комплексний екзамен з методики роботи з вокальним ансамблем

Спеціальність Хореографія

Комплексний екзамен з педагогіки, психології та методики навчання хореографії