Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід і тенденції, перспективи"

29 квітня 2022 року в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи».

Дискусійну платформу конференції вітальними словами відкрила Тетяна Медвідь, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат мистецтвознавства, доцент. 

Проблемні питання для обговорення в дискусійній платформі запропонували експерти: Павло Босий, професор сценографії Університету Раєрсона (Торонто, Онтаріо, Канада) (тема доповіді «Хореографія і художнє фото: діалог артформ»); Мірослав Кісель, професор факультету суспільних наук Інституту педагогіки Сілезького університету в Катовіцях, доктор хабілітований (Республіка Польща), переклад доповоді - Ніколаї Галина Юріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (тема доповіді «Соціокультурний вимір танцювальної активності учнів у просторі польської освіти»); Іон Бенчечи, професор Державного педагогічного університету імені Йона Крянге, художній керівник ансамблю народного танцю Ciuleandra (Кишинів, Республіка Молдова) (тема доповіді «Формування професійних (педагогічних) навичок у майбутніх викладачів народного танцю»); Реброва Олена Євгенівна, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» доктор педагогічних наук, професор (Україна) (тема доповіді  «Хореографія у вищій школі: традиції та інновації»); Плахотнюк Олександр Анатолійович, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна) (тема доповіді «Наслідки тоталітарної ідеології у розвитку хореографії в Україні: можливі шляхи подолання»); Мартиненко Олена Володимирівна, завідувач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) (тема доповіді «Інтегративний компонент у навчанні дітей хореографії»); Козинко Лілія Леонідівна, доцент кафедри хореографії та танцювальних видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат мистецтвознавства (Україна) (тема доповіді «Cпецифіка викладання народно-сценічного танцю у закладах вищої освіти  фізичного виховання та спорту»); Синєок Віра Андріївна, доцент кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужена артистка України (Україна) (тема доповіді «Вища хореографічна освіта на засадах фундаторного патріотизму»); Коростельова Марія Дмитрівна, доцент кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка,  кандидат мистецтвознавства (Україна) (тема доповіді «Еклектика як тенденція у хореографічному мистецтві ХХІ століття»); Терешко Інна Григорівна, декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) (тема доповіді «Український фольклор як джерело професійної підготовки майбутніх хореографів в УДПУ імені Павла Тичини»); Бикова Ольга Вікторівна, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук (Україна) (тема доповіді  «Збереження й оновлення традицій українського народного танцю в періоди знищення української культури»); Літовченко Олена Андріївна, методист, керівник гуртка центру творчості дітей та юнацтва Галичини, аспірант, асистент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) (тема доповіді «Постановочна робота в аматорському хореографічному колективі із запрошеним хореографом»); Кисель Дар’я Петрівна, викладач кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) (тема доповіді  «Проблема «професійного вигорання» педагогів-хореографів у дитячих танцювальних колективах»).

Модератором конференції виступила Людмила Андрощук, завідувач кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Після виступів експертів відбулася дискусія, під час якої усі бажаючі мали змогу поставити питання доповідачам та обговорити проблеми і перспективи розвитку мистецтва танцю та хореографічної освіти.

Учасниками конференції стали представники 5 країн світу (Іспанії, Канади, Молдови, Польщі, України). В дискусійних обговореннях брали участь представники Бердянського державного педагогічного університету, Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Київського університету імені Бориса Грінченка,  Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва,  Львівського національного університету імені Івана Франка,  Національного університету фізичного виховання і спорту України, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тульчинського фахового коледжу культури,   Ужгородського інституту культури і мистецтв, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харківської державної академія культури, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  ПНЗ ЦДЮТ м. Черкаси, Центральноукраїнського національного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Продовжив роботу конференції воркшоп «Vita brevis, ars longa; у пошуках істини» наукового гуртка кафедри  хореографії Інституту мистецтв  Київського університету імені Бориса Грінченка «Dance Community». Модератор – керівник гуртка, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Марія Коростельова. Учасниками воркшопу стали  здобувачі спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) та  другого (магістерського) рівня вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Результати власних наукових пошуків представили студенти: Волошина Єва (тема доповіді «Питання гендерності крізь призму творів балетмейстерів ХХ століття»), Шайкан Ірина (тема доповіді «Режисура як невід’ємна частина хореографічного твору»), Супрун Яна (тема доповіді «Арт-брют в хореографії»), Боднар Тетяна (тема доповіді «Специфіка роботи балетмейстера з солістами та кордебалетом»), Ярославцева Софія (тема доповіді «Діалог між балетмейстером та глядачем»), Романюк Євгенія (тема доповіді «Бродвейський мюзикл: історія та сучасність»), Стоколос Ірина (тема доповіді «Синтез танцювальних технік contemporary та street dance. Lyrical choreo»), Товбер Владислава (тема доповіді «Специфіка втілення художнього задуму балетмейстера засобами неокласичного танцю»). За результатами доповідей відбулось дискусійне обговорення учасників воркшопу щодо аспектів діяльності балетмейстера, мотивів творчих пошуків хореоавтора та особливостей презентації результатів його діяльності.

Кафедра хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка висловлює щиру вдячність всім учасникам конференції! Слава Україні!