Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

13 травня 2014 року у рамках проведення тижня науки Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся методологічний семінар кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв на тему: «Реалізація компетентнісного підходу у професійні

У семінарі взяли участь професорсько-викладацький склад кафедри, аспіранти та викладачі Університетського коледжу.

Семінар відкрила завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор Олексюк Ольга Миколаївна з доповіддю «Компетентність і компетенція: сучасний термінологічний дискурс». Проаналізувавши підходи сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців щодо означеної проблеми, О.М. Олексюк наголосила на тому, що мистецька компетентність відображає духовний потенціал особистості, її здатність до емоційно-ціннісного світопереживання, готовність створювати творчий стиль життя й діяльності на основі оволодіння мистецькими компетенціями. У контексті даного підходу прозвучали доповіді кандидата педагогічних наук, доцента кафедри М.М. Ткач на тему: «Герменевтичні ресурси компетентностей професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики» і викладача кафедри Л.А. Бондаренко на тему: «Кластери компетентностей як освітній результат формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку».

Після виступів відбулося обговорення проблеми щодо впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес вищих мистецьких закладів освіти, в якому були задіяні всі учасники методологічного семінару.

O1 O2
O3 O4