Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Колективна зарубіжна монографія (липень, 2021 р.)

20210813_130337-min.jpg

 За ініціативи Запорізького національного університету та за підтримки Венеціанського університету КА'Фоскарі в липні 2021 р. вийшла друком колективна монографія «Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors», яка була видана у 2-ох частинах.

  Монографія стала результатом праці колективу авторів (науковців, викладачів, аспірантів) об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень; серед авторів були і представники Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка: Мережко Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу та Гмиріна С.В., старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу, які запропонували спільне дослідження на тему: «Формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у вищій школі».

   2-min.jpg  3-min.jpg