Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Фестиваль науки-2021: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

   

    14 травня 2021 року у рамках Фестивалю науки Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

   Пленарне засідання конференції вітальними словами відкрили: Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент, та Тетяна Медвідь, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат мистецтвознавства, доцент.

   Модераторами конференції виступили провідні українські науковці: Ольга Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, та Володимир Черкасов, завідувач кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор.

   Під час пленарного засідання «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» з доповідями виступили: Світлана Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Україна (тема доповіді «Мистецька освіта в контексті досліджень педагогічної компаративістики»); Ганна Карась, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді «Фемінізація української мистецької освіти: історико-культурологічний екскурс»); Ніцца Давидович, керівник відділу оцінки якості та академічних питань Арієльського університету, керівник Ізраїльського консорціуму центрів вдосконалення, професор та Рут Дорот, викладач Школи археології Арієльського університету, Ізраїль (тема доповіді «Онлайн-навчання під час пандемії COVID»); Ганс Рудольф Цурфлу, директор Magenta Academie GmbH, Райден, Швейцарія (тема доповіді «Арттерапевтична освіта у Швейцарії у 2021 році»); Ріта Спалва, професор Ризької академії педагогіки та управління освітою, хореограф, доктор наук, Латвійська Республіка (тема доповіді «Традиція Свята пісні і танцю школярів Латвії: історичний, культурний, педагогічний аспекти»); Тетяна Комендант, проректор з наукової та творчої роботи Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, доктор соціологічних наук, доцент, Республіка Молдова (тема доповіді «Ремісниче мистецтво як прояв творчого духу (на основі соціологічного дослідження молдавського народного костюму)»); Мар’ян Савчишин, керівник міжнародної консалтингової агенції з підтримки дизайнерів та виробників одягу “PROSTIR”, доктор кафедри філософії права та правової етики Ягеллонського університету, доктор філософії права, Республіка Польща (тема доповіді «Циклічність модних змін як інструментарій довгострокового прогнозування в дизайні одягу та аксесуарів»); Оксана Комаровська, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, Україна (тема доповіді «Мистецька подієвість» освітнього простору як психолого-педагогічний інструмент ціннісного становлення особистості»).

   Після пленарної частини було проведено дискусійну платформу «Міждисциплінарні тенденції в університетській освіті», під час якої з доповідями виступили: Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді «Мова танцювального мистецтва у порівнянні з мовою музики у лінгво-семіотичному аспекті»);  Людмила Андрощук, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді «Концепція хореоавтора: метафізика у реалізації авторської ідеї в процесі побудови хореографічного твору»); Володимир Черкасов, завідувач кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Періодизація музично-педагогічної освіти України в умовах наближення до європейських та світових стандартів»); Ліана Білякович, професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат технічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Конвергентна еволюція трендоутворювальних чинників при довгостроковому прогнозуванні колірних палітр»); Ярослав Сверлюк, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, професор кафедри духових та ударних інструментів, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Інструментальне виконавство в культурних традиціях Гетьманщини»);  Вікторія Тушева, професор кафедри теорії і методики мистецької освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді «Аксіологічні засади дослідницького пошуку у мистецькій освіті»); Людмила Ракітянська, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді «Результати педагогічного експерименту з формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва»).

   Учасники конференції активно долучилися до обговорення проблемних питань розвитку наукових досліджень сучасної мистецької освіти та художньої культури.