Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Круглий стіл на тему "Евристичний практикум музично-слухових уявлень студентів за системою В.О. Куфлюка"

 

   У рамках Фестивалю наук Київського університету імені Бориса Грінченка 13.05.2021 р. за сприяння кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв відбувся Круглий стіл на тему: «Евристичний практикум музично-слухових уявлень студентів за системою В.О. Куфлюка», головуючий заходу – Тарас Миронюк, старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу. Спеціальний гість Круглого столу – Богдана Фроляк, композиторка, Лауреатка національної премії ім.Т.Шевченка, в.о. завідувачки кафедри композиції Львівської національної музичної академії ім.М.Лисенка. 

   На заході була представлена створена Василієм Олексійовичем Куфлюком методика розвитку абсолютного слуху, яка поєднує в собі та суттєво доповнює підходи, що були в різний час апробовані педагогами-музикантами та обґрунтовані вченими-психологами, а саме:

  • спів як основа взаємодії слухового і кінестетичного відчуття висоти звуку;  
  • використання моноладотонального навчального матеріалу як константної системи координат для формування ладового відчуття і ладових уявлень;
  • раннє музично-слухове навчання як можливість первинного формування музичного слуху в моноладотональності;
  • пісні-підказки як сенсорні еталони, що пов’язують звук із його назвою;
  • підігравання виконуваних мелодій на інструменті як спосіб підстроювання та створення кінестетичного взаємозв’язку між слухом і інструментальним відтворенням звуків.
  • застосування методу транспозиції, з допомогою якого ламаються моноладотональні слухові уявлення на певному етапі музично-слухового виховання з метою повноцінного інтегрування слуху учнів-«абсолютників» у відносне музикування.

   У методиці В. Куфлюка оптимально поєдналися як традиційні, так і новаторські педагогічні підходи, що цілком відповідають сучасним критеріям системи розвитку професійного музичного слуху завдяки комплексному підходові до формування всіх напрямків музично-слухового сприйняття, моноладовому принципу слухового виховання, поєднанню теорії і практики, опорі на фольклор, спрямованості на професійну музичну освіту.

   Практична частина заходу складалась із визначенням нот на слух, написання диктанту, виконання поспівок та проходила у формі «запитання-відповідь». Учасники заходу: Божена Козяр – студентка 4 курсу кафедри «Мистецтво співу» Київської академії мистецтв імені Павла Чубинського; Людмила Турко – студентка 3 курсу освітньої програми «Сольний спів» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка; Степан Миронюк – учень 3 класу Школи мистецтв №5 міста Києва. 

   До Круглого столу долучились викладачі закладів освіти: Вікторія Воскобойнікова, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хорового диригування та сольного співу Харківської державної академії культури та Наталія Суднікович, викладач диригентсько-хорового відділу Житомирського музичного фахового коледжу ім. В.С.Косенка.