Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вітаємо переможців конкурсу на краще видання 2020 року!

10.12.2020

          30 листопада 2020 року в Національній академії наук вищої освіти України відбулося засідання журі конкурсу на краще видання 2020 року.

Серед присутніх  були академіки   – Табачніков  С.І. – Президент ГО «НАН ВО України»; Процюк Р.Г. – Перший віцепрезидент-головний учений секретар;  Біляєва О.О. –  віцепрезидент з питань постійної комісії журі конкурсів – голова журі; Кузнєцов Ю.М.  – віцепрезидент з наукової роботи;  акад. Воробей П.А. – віцепрезидент з питань запобігання та протидії корупції. На порядку денному стояло питання про результати проведення щорічного конкурсу на краще видання 2020 року.

          Голова журі конкурсу, д-р мед.н., проф., віцепрезидент, акад. Біляєва О.О., повідомила, що у 2020 році на конкурс, який щорічно проводить Академія, незважаючи на складну економічну та епідеміологічну ситуацію  надійшло 49 робіт з різних номінацій серед яких: монографій 16  шт.,  підручників – 4 шт., навчальних посібників – 10 шт., довідкова література – 1 шт.;  художньої літератури – 5  шт.;  науково-популярне видання – 1 шт.; статей, опублікованих у виданнях, які входять до науко метричних баз Scopus, Web of Science  тощо – 9 шт.; патентів на корисну модель – 2 шт.; праці молодих учених – 1 шт.

         Журі у складі академіків: Табачнікова С.І., Процюка Р.Г., Вороб’я П.А., Біляєвої О.О., Кузнєцова Ю.М. докладно розглянуло надіслані праці і дійшли таких висновків та ухвалили:

         З  номінації  «Навчальні посібники» нагородити:
дипломом IІІ місце

          Кириленко Я.О. Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 108 с.

З номінації «Наукові статті» нагородити:

дипломом  ІI місце

 Merezhko Yul., Lievit D., Petrykova O., Gmyrina S., Kasianchuk M.  Experimental and research verification of the methodology of forming senior school pupils ’ artistic taste in vocal heritage (late XIX - early XX century).

         Зі статтею можна ознайомитися за посиланням:  http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/2119/pdf

З повною версією протоколу можна ознайомитися на сайт Національної академії педагогічних наук України за посиланням: http://anvou.org.ua/news/p-r-o-t-o-k-o-l-zasidannya-zhuri-konkursu-na-krashche-vydannya-2020-roku/