Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вийшов друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної освіти»

          Нещодавно вийшов друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної освіти», розроблений для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітнього рівня другого (магістерського), автором якого є Ольга Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор. Інноваційність навчального посібника полягає в тому, що вперше в Україні запропоновано новий погляд на формування методологічної культури фахівця у галузі музичного мистецтва в руслі нової постнекласичної освітньої парадигми.

          Навчальний посібник розроблено для студентів, аспірантів та викладачів музичних дисциплін.