Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Відбувся методологічний семінар кафедри музикознавства та музичної освіти на тему: «Духовність та духовна музична риторика»

555 copy_copy_copy_copy_copy

31 жовтня 2019 року відбувся методологічний семінар «Духовність та духовна музична риторика», організований силами кафедри музикознавства та музичної освітиЗ доповідями виступили завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор О. М. Олексюк та доктор мистецтвознавства, професор кафедри О. П. Опанасюк, які висвітлили актуальні аспекти проблеми духовності в культурно-історичному просторі та в музично-педагогічній практиці.

У своєму виступі О. П. Опанасюк  також ознайомив присутніх із концепцією своєї монографії «Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти», яка резонує  проблематиці заходу. Аналізуючи багаторівневе поняття інтенціональності на основі тетрактиди та філософських вчень Ф. Брентано, Е. Гуссерля, М. Гайдеґґера та ін., доповідач розкрив смислову природу явищ музичного мистецтва ХХ – ХХІ ст., зокрема, творчості О. Мессіана, К. Штокгаузена, В. Сильвестрова.

В обговоренні взяли участь кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Л. А. Бондаренко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  О. М. Лігус, викладач кафедри І. М. Ходоровська. Ідеї, озвучені на семінарі, стимулювали всіх присутніх до наукових звершень та їх практичного втілення в освітньому процесі Інституту мистецтв.