Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

V Методологічний семінар «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти»

77 

24 травня 2019 р. кафедра теорії та методики музичного мистецтва спільно з цикловою комісією з музики та хореографії Університетського коледжу провела V Методологічний семінар «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти». Тема семінару – «Міждисциплінарні тенденції в університетській освіті».

З доповідями виступили викладачі Університетського коледжу: А. Кифенко, О. Рахманова, Н. Косінська, які ознайомили присутніх із сучасними методологічними підходами і принципами постнекласичної мистецької освіти. В обговоренні взяли участь: О.М. Олексюк, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Л.А. Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, О.М.Тадеуш,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, І.М. Ходоровська, викладач кафедри. Постнекласичні ідеї, озвучені на семінарі, стимулювали до наукових роздумів усіх викладачів, зокрема й тих, хто нині працює над дисертаційними дослідженнями з означеної проблематики.