Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

VІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» в рамках Фестивалю науки

 DSC9726  

 

22 травня 2019 року в рамках Фестивалю науки в Інституті мистецтв відбулась VІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», організована силами кафедри теорії та методики музичного мистецтва.

Захід відбувся за підтримки Факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка та Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Модераторами конференції були викладачі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка: Ольга Володимирівна Коноваловакандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва та Наталія Віталіївна Соболь, голова Наукового товариства Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності.

Із вітальним словом виступили: Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва та Лариса Анатолівна Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, заступник директора з наукової роботи. Наталія Віталіївна Соболь, голова Наукового товариства Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності, після привітання учасників конференції, виголосила доповідь, в якій поділилася своїм досвідом учасниці міжнародних конференцій з проблем музичної освіти.

Конференція відзначилася масштабністю і багатовекторністю. Її тематика охоплювала три секції: «Мистецтво у духовному розвитку особистості», «Образотворче мистецтво і дизайн у міждисциплінарному дискурсі» та «Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому освітньому просторі», в роботі яких узяли участь 90 учасників! Серед них – студенти, магістранти та аспіранти (спеціальності «музичне мистецтво», «хореографія», «образотворче мистецтво», «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «графічний дизайн» «освітні, педагогічні науки») Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дослідження юних науковців, присвячені різноманітним аспектам теорії, історії, практики, філософії, психології та педагогіки мистецтва, викликали активне зацікавлення аудиторії, а деякі виступи навіть жваві дискусії. На завершення конференції всі учасники отримали сертифікати.

Організатори конференції висловлюють вдячність науковим керівникам за співпрацю та якісну підготовку учасників!