Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вітаємо Марію Даценко – лауреата ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

80

18 квітня 2019 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта». Конкурс проходив в Українській інженерно-педагогічній академії. Програма підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт складалася з чотирьох секцій за такими науковими напрямками: «Теорія та методика формування змісту професійної освіти»; «Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання»; «Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання»; «Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті». За змістом тематика виступів була різноаспектною. Учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт мали змогу показати свої оригінальні наукові здобутки та реалізувати творчий потенціал.

У секції «Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання» Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка представила студентка V курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Марія Даценко. Науковий керівник – Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва. Студентка успішно захистила наукову роботу на тему «Просторове середовище як чинник формування професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва у диригентсько-хоровій підготовці», здобувши звання лауреата ІІІ ступеня.