Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Новий випуск наукового журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»

25

 

 Щойно вийшов друком науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» № 3. Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Ольга Миколаївна Олексюк.

У науковому журналі  висвітлюються актуальні проблеми підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у закладах вищої освіти України.

          Статті дослідників охоплюють коло питань щодо стратегічних орієнтирів розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі, професійних та особистісних якостей майбутніх учителів мистецьких дисциплін, ціннісної спрямованості професійної підготовки майбутнього фахівця, використання хмарних технологій у професійній мистецькій освіті, історико-культурологічних напрямів музикознавчих досліджень тощо.

          Журнал рекомендується науковцям, студентам, викладачам середніх, професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться сучасними тенденціями роз­витку мистецької освіти.