Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

СПИСКИ СТУДЕНТІВ ГРУПИ ОМм-1-16-2.0д, ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ТА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ» 14.06.2018 р.

№ п/п

ПІБ студента

Оцінка за шкалою Університету

Рейтингова оцінка

Оцінка за чотирибальною шкалою

  1. 1.

Зайцева Аліна Валеріївна

80

С

добре

  1. 2.

Король Лілія Олегівна

79

С

добре

  1. 3.

Лавриненко Юлія Сергіївна

88

В

добре

  1. 4.

Лесенко Марина Анатоліївна

85

В

добре

  1. 5.

Любенко Юлія Віталіївна

80

С

добре

  1. 6.

Нечитайло Ганна Андріївна

77

С

добре

  1. 7.

Поліщук Людмила Романівна

73

D

задовільно

  1. 8.

Руденко Вікторія Андріївна

77

С

добре

  1. 9.

Шосталь Ірина Андріївна

76

С

добре