Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

 01011

12-13 квітня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

12 квітня пленарне засідання конференції «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» розпочалося з вітальних слів: Наталії Віннікової, проректора з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філологічних наук, доцента та Костянтина Бацака,директора Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата історичних наук, доцента.

З музичним вітанням – піснею «Світанкова» (музика і слова Володимира Верменича) виступив ансамбль бандуристів «Вишневий цвіт» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (художній керівник: Тетяна Киричук, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка).

Під час пленарного засідання з доповідями виступили: Іонас Кевішас, професор кафедри музики Вільнюського едукологічного університету, доктор педагогічних наук, Литовська Республіка (тема доповіді: «Ідеологія та термінологія духовності освіти XXI століття»); Александра Земан, ад’юнкт-професор  з досліджень та навчально-методичного забезпечення кафедри диригування та вокальної музики Факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіцах, доктор філософії з музичного мистецтва, Республіка Польща (тема доповіді: «Хорова концертна комунікація між виконавцем та аудиторією»); Малгожата Каньовська, доцент факультету образотворчого мистецтва та музики, Сілезького університету в Катовіцах, доктор габілітований, Республіка Польща (тема доповіді: «Початкові та середні музичні школи в Руді Слаській та їх роль у розповсюдженні музичної культури серед місцевої спільноти у 2010-2015 роках»); Тетяна Комендант, проректор з наукової та творчої работи Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, доктор соціологічних наук, доцент, Республіка Молдова (тема доповіді: «Дослідження національної культури у вищому навчальному закладі професійної мистецької освіти Республіки Молдова»); Андрій Друце, викладач кафедри народних інструментів, докторант Академії музики, театру та образотворчих мистецтв, магістр музичного мистецтва, Республіка Молдова (тема доповіді: «З історії виготовлення румунського наю на межі ХХ – ХХІ століть»); Оксана Комаровська, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, Україна (тема доповіді: «Мистецька освіта як чинник естетизації життя особистості: полідисциплінарний контекст»); Алла Растригіна, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді: «Інноваційно-творчий потенціал сучасної мистецької парадигми освіти»).

Після пленарного засідання конференції розпочала свою роботу дискусійна платформа «Міждисциплінарний науковий простір: реалізація інноваційного концепту мистецької освіти», під час якої з доповідями виступили: Ганна Карась, професор  кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді: «Міждисциплінарність як інноваційний підхід у вивченні навчальної дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності»); Ольга Школьна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Україна (тема доповіді: «Інтегрування творів образотворчого мистецтва в дизайн-середовище (на прикладі творчості Євгенії Гапчинської)»); Вікторія Тушева, професор кафедри теорії і методики мистецької освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді: «Свідомість як особистісне новоутворення і детермінанта ціннісних орієнтацій майбутнього педагога у мистецькій освіті»); Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності та дизайну, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності  Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор, Україна та Надія Стадніченко, старший викладач кафедри акторської майстерності та дизайну Запорізького національного університету, заслужена артистка України, Україна (тема доповіді: «Інтерактивний психофізичний тренінг як технологія підготовки майбутнього актора до професійного спілкування»).

Модераторами конференції виступили: Ольга Олексюк, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, Україна; Андрій Пучков, професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, професор, Україна; Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор, Україна.

13 квітня в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка були проведені секції: «Філософські засади та історичний досвід професійної мистецької освіти та художньої культури», «Постнекласична мистецька педагогіка в контексті парадигмальних змін», «Сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури», «Інноваційні технології в системі неперервної професійної мистецької освіти».

Після секційних засідань відбулася презентація наукових і навчальних видань професорсько-викладацького складу Інституту мистецтв:

  • колективної монографії "Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations", яка була видана міжнародним видавництвом Cambridge Scholars. У монографії представлені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття»;
  • твору для фортепіано «Астероїди», який презентував доцент кафедри теорії та методики музично мистецтва, композитор Віталій Вишинський.

Робота IV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» завершилася концертом «Мистецтво єднає світ», на якому виступили викладачі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка: Олександр Плохотнюк, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат педагогічних наук, доцент; Віктор Тетеря, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заслужений артист України; Костянтин Стрельченко, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, заслужений артист України; В’ячеслав Полянський, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності, заслужений діяч мистецтв України; Тимур Полянський, професор кафедри академічного та естрадного вокалу, заслужений діяч мистецтв України; Оксана Петрикова, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заслужений діяч мистецтв України; Тетяна Ланіна, старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу; Лідія Сахарова, старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності; Тетяна Каблова, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу  та студенти спеціальності «Музичне мистецтво» та «Хореографія». Завантажити