Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вийшла друком монографія «Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті»

00 copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Вийшла друком монографія  доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва Ольги Миколаївни Олексюк «Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті». Це перша монографія, в якій висвітлюється антропологічний синтез методологічних підходів у сучасній мистецькій освіті. Авторська інтерпретація постнекласичної мистецької освіти визначає зміст і структуру цієї монографії.

Історична ретроспектива актуальності проблеми потребувала залучення авторських матеріалів з видання «Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва» (К., 2004), що уможливило яскравіше представити транзитивний період становлення постнекласичної мистецької освіти. Сучасна наука поставила в центр досліджень всеохоплюючу міждисциплінарність, що інтегрує різні галузі наукового знання (не тільки соціально-гуманітарного, а й природничого) навколо проблеми цілісного пізнання Людини. Саме така особливість постнекласичної мистецької освіти дає змогу сподіватися, що майбутні професіонали будуть носіями творчої ініціативи  і громадянської активності.

          Монографія рекомендується науковцям, студентам, викладачам середніх, професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться сучасними тенденціями роз­витку мистецької освіти.

22 copy_copy_copy_copy_copy