Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вийшов друком Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О. М. Олексюк "Духовність особистості в системі мистецької освіти" (Випуск 2)

 

img001
     17 січня 2017 року на виконання наукової теми кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка "Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті" вийшов друком Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О. М. Олексюк "Духовність особистості в системі мистецької освіти" (Випуск 2). Дане видання стало результатом комплексного дослідження колективу як досвідчених науковців, так і молодих учених – представників наукової школи О. М. Олексюк.

У дослідженні окреслено коло проблем щодо філософського осмислення сутності мистецтва, його унікальності та неповторності у контексті духовно-світоглядної рефлексії. Науково обґрунтовано нові методологічні підходи (феноменологічний, синергетичний, герменевтичний та ін.), упровадження яких, на думку науковців школи, сприятиме підвищенню ефективності викладання у вищих мистецьких навчальних закладах з огляду на нові цивілізаційні виклики. Мистецтвознавчі студії наукової школи розширюють поле духовно-світоглядної проблематики у змісті мистецької освіти. У збірнику також розгорнуто висвітлюються  методичні аспекти розвитку духовності особистості  в системі мистецької освіти.  Його автори пропонують цікаві й сучасні методики до підготовки  майбутніх учителів музичного мистецтва як високопрофесійних і конкурентоспроможних фахівців, здатних до творчої самореалізації у професійній діяльності.

Колективне дослідження наукової школи доктора педагогічних наук, професора О. М. Олексюк "Духовність особистості в системі мистецької освіти" (Випуск 2) розширює горизонти нового розуміння цілей, завдань і функцій мистецької освіти, а також способів підвищення ефективності та якості викладання мистецьких дисциплін у вищій школі.