Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Методологічний семінар кафедри інструментально-виконавської майстерност

222   333

      15.12.2016 р. пройшов методологічний семінар кафедри інструментально-виконавської майстерності, на якому з доповіддю на тему «Формування самостійності майбутнього вчителя музичного мистецтва у класі фортепіано» виступила старший викладач Людмила Іванівна Гаркуша. У доповіді «самовдосконалення» розглядається як процес підвищення професійної і загальної культури педагога, забезпечення високих результатів професійної діяльності, максимальне розкриття професійного і особистісного потенціалу педагога. Наголошується, що одна з характерних якостей самостійного мислення музиканта – вміння дати оцінку різних художніх явищ і, насамперед, вміння критично ставитись до своєї професійної діяльності. Завдання викладача -  всебічно заохочувати та стимулювати такі якості у студента. Найбільш перспективною у формуванні творчої самостійності студента є інтерпретація музичних творів

    Після доповіді відбулось її обговорення викладачами кафедри.