Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вийшов друком перший випуск фахового видання «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»

04.10

            На початку жовтня на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва

відбулася знаменна подія — вийшов друком перший випуск фахового видання

«Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі». Науковий журнал отримав

свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів (серія КВ № 22088-

11988Р від 16.05.2016 р.) та був рекомендований до друку Вченою радою

Університету Грінченка (протокол № 7 від 23.06.2016).

        Автори статей — провідні вітчизняні вчені, які досліджують актуальні

питання розвитку мистецької освіти в контексті постнекласичної педагогіки

(доктор педагогічних наук О. Олексюк, доктор педагогічних наук

Л. Кондрацька, доктор педагогічних наук Н.Попович, кандидат педагогічних

наук М. Ткач, кандидат педагогічних наук Н. Овчаренко та ін.); розглядають

проблеми музичного мистецтва в історико-культурологічному дискурсі (доктор

педагогічних наук В.Черкасов, доктор мистецтвознавства О. Ізваріна,

кандидат мистецтвознавства Н. Свириденко, кандидат мистецтвознавства В.

Вишинський та ін.); вивчають сучасні інноваційні технології та формують

методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного

мистецтва (кандидат педагогічних наук Л. Бондаренко, кандидат педагогічних

наук Ю. Мережко, кандидат педагогічних наук О. Ляшенко, кандидат

педагогічних наук Л. Лабінцева та ін.).

      Видання стане у нагоді науковцям, викладачам вищих та середніх

навчальних закладів освіти, студентам, аспірантам і докторантам, усім, хто

цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.