Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науковий семінар за участю викладачів кафедри теорії та методики музичного мистецтва та Університетського коледжу на тему: «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти»

01 copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy
           

         У рамках Фестивалю науки 27 травня відбувся науковий семінар за

участю викладачів кафедри теорії та методики музичного мистецтва та

Університетського коледжу на тему: «Від класичної до постнекласичної мистецької освіти».

        Науковий семінар відкрила доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Олексюк О.М.

       З доповідями виступили: Ізваріна О.М. «Українська музична критика:

особливості формування у ХХ столітті»; Ткач М. М. «Міжкультурний діалог

у змісті вищої мистецької освіти»; Ягодзинська І. О. «Інтерпретація як

основа конструювання культурних феноменів»; Соболь Н. В. «Художньо-

творча толерантність майбутнього вчителя музики: аргументація та

діагностика у постнекласичній мистецькій освіті»; Вишинський В.В.

«Дистанційне музичне навчання: ризики та перспективи»; Ходоровська І.М.

«Принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів

музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій»; Романова Т. В.

« Особливості інтерактивного навчання студентів Університетського

коледжу на заняттях з методики музичного виховання: творчі ситуації»;

Клімова Н. І. « Українські музичні фестивалі та конкурси: досвід організації

і проведення»; Кифенко А. М. «Модальна образність як педагогічно-

виконавський прийом у діяльності навчального хорового колективу»;

Рахманова О. К. «Розвиток синестезійності молодших школярів як

психолого-педагогічна проблема»; Теряєва Л. А. «Мультемидійні технології

у диригентсько-хоровому навчанні майбутнього вчителя музичного мистецтва».