Анонси

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

 ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

 

 

 Фестиваль науки – 2019

 

(10- 24 травня)

 

 

 

 

 

1

Гостьова лекція кандидата мистецтвознавства, члена

Національної спілки композиторів України, лауреата  премії імені   В.С.

Косенка, головного хормейстера Українського академічного ольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» Комлікової  Анастасії Вікторівни на тему: “Нові засоби у музичній педагогіці (на прикладі програми “Музика для малюків”)”

 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

ауд. 117

Мета:  ознайомити  цільову аудиторію  із збірками   «Пісні  до свят»,

«Музика для малюків», «Казкове фортепіано». Показати способи їх практичного застосування у освітньому процесі.

Професорсько-

викладацький склад, студенти, магістранти, аспіранти

14.травня: 15.00

ІМ

кафедра теорії та методики музичного мистецтва,

кафедра інструментально-виконавської майстерності

2

Круглий стіл: "Науковий журнал "Арт-простір": перспективи розвитку". .

 

 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

ауд. 121

Метою круглого столу є окреслення перспектив та напряму розвитку наукового журналу “Арт-простір”.

Професорсько-

викладацький склад

15травня

16:00

ІМ

кафедра образотворчого мистецтва

3

2019 р. - практичний workshop "Творчо-евристична  майстерня молодих диригентів"

 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

концертна зала ауд. 208

 

Мета - розвиток творчо-евристичного мислення студентів спеціальності “”Музичне мистецтво”, удосконалення їхніх інтерпретаційних умінь та практичних навичок з диригування у роботі з хоровим колективом

Професорсько-

викладацький склад, студенти, магістранти

15 травня

11.35

ІМ

кафедра академічного та естрадного вокалу

4

VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

“Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури”

 

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

ауд. 117

Метою конференції є активізація наукового мислення мистецької молоді задля продукування перспективних ідей, обговорення проблемних питань сучасної мистецької освіти  і мистецтвознавства у відповідності до динамічних змін і потреб українського соціокультурного простору.

Студенти, магістранти та аспіранти вищих мистецьких навчальних закладів.

22 травня

11.30-16.00

ІМ

Заступник з наукової роботи,

голова НТ  САДМВ,

кафедра теорії та методики музичного мистецтва

5

Міжкафедральний науково-методологічний семінар «Специфіка викладання дисциплін з рисунку і живопису для студентів спеціальності Дизайн»

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

ауд. 218

Мета семінару - висвітлення актуальних тенденцій і проблем в галузі мистецької освіти, зокрема питання викладання основ образотворчого мистецтва в контексті нової освітньої стратегії підготовки дизайнерів

Професорсько-

викладацький склад

23 травня

14.30

ІМ

кафедра дизайну і кафедра образотворчого мистецтва

6

V методологічний семінар  для викладачів музичних дисциплін ЗВО "Антропологічні дискурси сучасної мистецької освіти" (з циклу методологічних семінарів "Від класичної до постнекласичної мистецької освіти")  

Місце проведення: бул-р І. Шамо, 18/2

ауд. 117

Мета семінару - висвітлення актуальних тенденцій розвитку сучасної професійної мистецької освіти в контексті гуманістичної парадигми

Професорсько-

викладацький склад, студенти, магістранти, аспіранти

24 травня

14.30

ІМ

кафедра теорії та методики музичного мистецтва

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

 

 ГРАФІК ЗАСІДАНЬ КАФЕДР

З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

 

Кафедра

Дата

Час

Аудиторія

1

Кафедра дизайну

14.05.2019 р.

1430 год.

217 ауд.

2

Кафедра хореографії

20.05.2019 р.

1430 год.

118-а ауд.

3

Кафедра академічного та естрадного вокалу

14.05.2019 р.

1430 год.

113 ауд.

4

Кафедра образотворчого мистецтва

15.05.2019 р.

1430 год.

121 ауд.

5

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

10.05.2019 р.

1430 год.

226 ауд.

6

Кафедра інструментально-виконавської майстерності

15.05.2019 р.

1430 год.

226 ауд.

 

22 травня 2019 року відбудеться VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ”, яку організовує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту мистецтв.

Місце проведення - Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (к. 230), бул. Ігоря Шамо 18/2, м. Київ.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. 1.Мистецька освіта України в контексті інтеграції до європейського науково-освітнього простору.
  1. 2.Мистецтво у духовному розвитку особистості.
  2. 3.Образотворче мистецтво і дизайн у міждисциплінарному дискурсі.
  3. 4.Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому освітньому просторі.

 

Форма участі: очна / заочна. Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2019 року подати до оргкомітету конференції (з приміткою “Студентська конференція”).

Учасники, які безпосередньо візьмуть участь, можуть представити свої матеріали у формі доповіді з мультимедійною презентацією (галерея слайдів, відео-роликів, анімація тощо).

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг публікації – до 3-х сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003, 2007 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

 

Порядок розміщення матеріалу: У правому верхньому куті вказати прізвище та ім’я (повністю) автора, спеціальність та назву Інституту; ПІБ (повністю) наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь і посаду (вказати кафедру та Інститут). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки.

Текст не має містити посилань на джерела та список літератури!

 

Готовий до публікації матеріал надсилати на е-mаil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатори конференції: Бондаренко Лариса Анатоліївна, Соболь Наталія Віталіївна,

Довідки за телефоном: (095) 274-16-27, (093) 971-15-61.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО»

ЛИТОВСЬКИЙ ЕДУКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА)

СІЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КАТОВІЦАХ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

АРІЄЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ(ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь

у V Міжнародній науково-практичній  конференції

«ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА:

ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ»,

яка відбудеться 04 квітня 2019 року

 

Напрями роботи конференції:

 • Філософські засади та історичний досвід професійної мистецької освіти і художньої культури.
 • Постнекласична мистецька освіта в контексті парадигмальних змін.
 • Духовно-ціннісний вектор розвитку неперервної професійної мистецької освіти.
 • Стратегічні орієнтири творчої самореалізації особистості в музичному та хореографічному мистецтві.
 • Образотворче мистецтво і дизайн: трансдисциплінарні виміри.
 • Інноваційні технології в системі професійної мистецької освіти.

 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

 

Місце проведення конференції:

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

Проїзд: ст. м. «Мінська»

                                    

Порядок роботи конференції 04 квітня:

    

09.30 – 10.30  

10.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.00

Реєстрація учасників конференції

Пленарне засідання конференції

Перерва на обід

Дискусійна платформа «Міждисциплінарні тенденції в університетській освіті» (у рамках дискусійної платформи відбудеться презентація наукових та навчальних видань Інституту мистецтв Університету Грінченка)

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Для участі у конференції просимо до 15 березня 2019 року:

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.

2. На електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надіслати відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску.

 

Оргвнесок – 250 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).

 

Учасники конференції можуть опублікувати статті у наукових виданнях Університету «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» та «Арт-простір»:

Вартість друку статті у наукових журналах «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» та «Арт-простір» 55 грн. за одну сторінку (квитанція про оплату вартості друку статті надсилається на електронну адресу редколегії журналу після отримання позитивного рішення про включення статті до наукового журналу).

Доктори наук, які беруть участь у конференції, вартість за друк одноосібної статті не сплачують.

 

Вимоги до оформлення статей та умови друку у науковому журналі «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі».

 

Вимоги до оформлення статей та умови друку у науковому журналі «Арт-простір».

 

Видання наукових журналів планується після проведення конференції.

 

УВАГА! Оргкомітет та редколегії залишають за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають тематиці конференції, вищезазначеним вимогам і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

 

 КОНТАКТИ:

 

Координатор конференції:

 

Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тел.: +38 050-783-00-05).

 

Адреса оргкомітету: 02152, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, к.224 – кафедра теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (тел.: + 38 044 295-34-68).

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY

SOUTH UKRAINIAN NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER K.D.USHYNSKY

LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES (LITHUANIA)

UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE (POLAND)

ARIEL UNIVERSITY (ISRAEL)

 

 

CALL FOR PAPERS

 

DEAR COLLEAGUES!

We are pleased to invite you to participate

in V International Scientific Conference

"PROFESSIONAL ART EDUCATION AND ARTISTIC CULTURE: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"

to be held 04 April, 2019

 

 

 

Conference subjects:

 • Philosophical foundations and historical experience of professional art education and artistic culture.
 • Post-nonclassical art education in the context of paradigmatic changes.
 • Spiritual and value-based vector of the development of continuous professional art education.
 • Strategic guidelines for creative self-realization of the individual in music and choreographic art.
 • Fine Arts and Design: transdisciplinary dimensions.
 • Innovative technologies in the system of professional art education.

 

The conference will be attended by leading Ukrainian and foreign scientists.

 

Venue:

Borys Grinchenko Kyiv University

         13-b, Marshal Tymoshenko St., Kyiv,

         Directions: "Minska" metro station                                                                        

 

Procedure of the conference:

    

09.30 – 10.30  

10.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.00

Registration

Plenary session

Lunch

Discussion platform «Interdisciplinary Trends in University Education» (within the framework of the round table the latest scientific and methodological publications of the Institute of Arts of Grinchenko University will be presented)

 

         Conference languages: Ukrainian, English.

 

To participate in the conference you are welcome to submit the following papers by 15 March 2019:

1.The Conference Application Form

2. A copy (scanned or electronic copy) of the receipt of Admission fee payment to the Conference Committee's e-mail address: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Admission fee - 250 UAH is paid by all participants of the conference (partially covers organizational costs including conference program handouts, certificates, technical support, etc). Admission fee is to be transferred to Borys Grinchenko Kyiv University funds EDRPOU code 02136554, settlement account 31557241148659, GUDKU in Kiev MFO 820019 marked with "The registration fee for the conference";

 

All costs associated with the stay at the conference (travel, accommodation, meals, etc.) are not refundable and settled by participants or their affiliations.

 

Conference participants can publish their articles in the University's scientific journals "Music Art in Educology Discourse" та "Art-space":

 

Publishing fee for printing an article in the scientific journals "Music Art in Educology Discourse" та "Art-space": - 55 UAH per page (a receipt should be sent to the e-mail address of the editorial board of the magazine after receiving a confirmation from the editorial board).
Doctors of sciences participating in the conference are not obliged to pay publishing fee if the paper is without co-author.

 

Requirements to the articles to be published in the scientific journal "Music Art in Educology Discourse" http://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/pages/view/forAuthor#rules

 

Requirements to the articles to be published in the scientific journal “Art-space”:

http://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/pages/view/forAuthor#rules

 

 

The scientific journals are to be published after the conference.

 

 

ATTENTION! The Conference Committee and editorial boards reserve the right to reject reports and articles that do not meet the above mentioned requirements, irrelevant to the conference topics and do not prove scientific novelty. The authors are responsible for the accuracy of the stated facts, quotations and references, as well as copyright compliance.

APPLICATION FORM

The V International Scientific Conference

"PROFESSIONAL ART EDUCATION AND ARTISTIC CULTURE:

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"

Full Name

 

Degree

 

Academic status

 

Affiliation

 

Position

 

Mailing address

 

Contact phone (fax), e-mail

 

Participation

(underline)

 

Papers publication only

Publication + presentation

Presentation only

Participation without presentation and publication

The full title of the speech

 

Planned section (direction)

 

 

 

CONTACTS:

Conference coordinator:

Oleksiuk Olga, Head of the Theory and Methodology of Music Art Department in the Institute of Art at Borys Grinchenko Kyiv University, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor (tel.:+38 050-783-00-05)

 

Address: 18/2, I.Shamo Blvd, Kyiv, 02152, Theory and Methodology of Music Art Department, Room 224, (+38 044 295-34-68).

 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Conference committee