Про кафедру

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

    

  

Як структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка кафедра теорії та методики музичної освіти функціонує з 1 вересня 2010 року. Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 серпня 2012 року (протокол № 6) з 1 вересня 2012 року кафедра була перейменована на кафедру теорії та методики музичного мистецтва.

Кількісний та якісний склад співробітників кафедри:

   Завідувач кафедри – Олексюк Ольга Миколаївна, професор, доктор педагогічних наук.

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників – 8 осіб.

Працюють на постійній основі – 4 особи.

Мають вчений ступінь – 7 осіб, з них – 1 доктор педагогічних наук (Олексюк  О.М.), 1 доктор мистецтвознавства (Опанасюк  О.П.) 3 канд. пед. наук (Бондаренко Л.А., Кондратенко Г.Г., Тадеуш О.М.) та 2 канд. мистецтвознавства (Лігус О.М, Вишинський В.В.).

 На посаді професора – 1 особа (Олексюк  О.М.)

 На посаді доцента – 6 осіб (Бондаренко Л.А., Опанасюк  О.П., Лігус О.М, Кондратенко Г.Г., Вишинський В.В., Тадеуш О.М.)

 На посаді викладача – 1 особа (Ходоровська І.М.)

 Лаборант кафедри – 1 особа (Коваль А.С.)

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

 1) участь у розробленні та впровадженні наукових проектів;

 2) проведення наукових досліджень у галузі методики навчання музики та  мистецтвознавства;

 3) організація експериментальних педагогічних досліджень;

 4) підготовка науково-педагогічних кадрів;

 5) експертиза та опонування дисертаційних досліджень;

 6) організація та проведення науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, “круглих столів”;

 7) керівництво науково-творчою та науково-дослідницькою діяльністю студентів.

Наукова тема кафедри:

«Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній

мистецькій освіті»

Міжнародне науково-педагогічне співробітництво:

       1.  Литовський едукологічний університет (доктор педагогічних наук,  професор Іонас Кевішас (м. Вільнюс)).

       2.  Ягеллонський університет (доктор філософії, професор Войтех Марквіца  (м. Краків, Польща)).

       3. Арієльський університет ((доктор, професор Ніцца Давідович, доктор,  професор Макс Штерн) Ізраїль).

     4. Сілезський університет в Катовіцах (доктор, професор  Ева Огродська-Мазур, Польща).

     5. Академія музики, театру та образотворчого мистецтв (Тетяна Комендант, Республіка Молдова)

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Університетські студії: Я – студент
 • Університетські студії: Вступ до спеціальності
 • Історія мистецтв: Музика в хореографії
 • Історія мистецтв: Історія естради
 • Історія музики
 • Історія музики: Історія зарубіжної музики
 • Історія музики: Історія української музики
 • Історія естради
 • Музична педагогіка
 • Методика загальної музичної освіти
 • Сольфеджіо
 • Аналіз музичних творів
 • Гармонія
 • Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо
 • Музично-теоретичні студії: Гармонія
 • Музично-теоретичні студії: Теорія музики
 • Музично-теоретичні студії: Аналіз музичних форм (поліфонія)
 • Теорія музичної освіти
 • Методологія науково-педагогічних досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки
 • Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі
 • Практика (Навчальна/Пропедевтична)
 • Практика (Навчальна/Педагогічна)
 • Практика (Виробнича, переддипломна)
 • Практика (Виробнича, переддипломна/Педагогічна)
 • Практика (Літня/Педагогічна)
 • Теорія та методика навчання (музика): Актуальні проблеми досліджень
 • Теорія та методика навчання (музика): Технології експериментального музично-педагогічного дослідження
 • Теорія та методика навчання (музика): Методичні системи навчання музики
 • Розвиток наукової галузі: Актуальні проблеми музичної педагогіки
 • Науково-дослідна інфаструктура в галузі: Робота з науковими текстами
 • Науково-дослідна інфаструктура в галузі: Джерелознавча база дослідження
 • Розвиток наукової галузі: Основні засади історичного та теоретичного музикознавства
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Композиція музичних творів
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Музична фольклористика
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Методологія сучасного музикознавства
 • Музикознавство та музично-прикладне мистецтво: Музична критика
 • Науковий семінар

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter