Про кафедру

       Кафедра теорії та методики музичної освіти заснована у 2008 році в

структурі Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка.ol

      Як структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського університету імені

Бориса Грінченка кафедра теорії та методики музичної освіти функціонує з 1

вересня 2010 року. Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса

Грінченка від 28 серпня 2012 року (протокол № 6) з 1 вересня 2012 року кафедра

була перейменована на кафедру теорії та методики музичного мистецтва.

Кількісний та якісний склад співробітників кафедри:

    Завідувач кафедри – Олексюк Ольга Миколаївна, професор, доктор

педагогічних наук.

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників – 10 осіб.

Працюють на постійній основі – 9 осіб.

Мають вчений ступінь – 8 осіб, з них – 1 доктор пед. наук (Олексюк  О.М.),

1 доктор мистецтвозн. (Ізваріна О.М.), 4 к. п. наук (Ткач М.М., Бондаренко Л.А.,

Мережко Ю.В., Кондратенко Г.Г.) та 2 к. мистецтвознавства (Вишинський В.В.,

Лісецький С.Й.).

На посаді професора – 2 особи (Олексюк  О.М., Ізваріна О.М.)

На посаді доцента – 6 осіб (Ткач М.М., Вишинський В.В., Лісецький С.Й.,

Бондаренко Л.А., Мережко Ю.В., Кондратенко Г.Г.)

На посаді викладача – 1 особа (Ходоровська І.М.)

На посаді асистента – 1 особа (Соболь Н.В.)

Лаборант кафедри – 1 особа (Чорновол О.В.)

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

1) участь у розробленні та впровадженні наукових проектів;

2) проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики музичного

мистецтва та освіти;

3) організація педагогічних експериментальних досліджень;

4) підготовка науково-педагогічних кадрів;

5) експертиза та опонування дисертаційних досліджень;

6) організація та проведення науково-практичних конференцій,

методологічних семінарів, “круглих столів”;

7) керівництво науково-творчою та науково-дослідницькою діяльністю

студентів.

Наукова тема кафедри:

«Теоретико-методичні засади та інноваційні технології компетентнісно

орієнтованої мистецької освіти»

Міжнародне науково-педагогічне співробітництво:

      1.  Литовський едукологічний університет (доктор педагогічних наук,

професор Іонас Кевішас (м. Вільнюс)).

      2. Московський державний педагогічний університет (доктор педагогічних

наук, професор Абдуллін Едуард Борисович, доктор педагогічних наук, професор

Майковська Лариса Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний

член Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Спілки письменників

Росії Анна Щербакова (м. Москва)).

      3.  Ягеллонський університет (доктор філософії, професор Войтех Марквіца

(м. Краків, Польща)).

4. Арієльський університет ((доктор, професор Ніцца Давідович, доктор,

професор Макс Штерн) Ізраїль).

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

• Аналіз музичних творів

• Вступ до спеціальності

• Гармонія

• Елементарна теорія музики

• Історія естради

• Історія зарубіжної музики

• Історія і теорія музики

• Історія української музики

• Зміст і структура наукових досліджень з фаху

• Методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі

• Методика музичного виховання

• Методика музичного виховання в ДНЗ

• Методика музичного виховання  школярів

• Методологічні засади науково-педагогічних досліджень

• Методологія музично-педагогічної освіти

• Методологія наукових музично-педагогічних досліджень

• Музична педагогіка

• Поліфонія

• ПР – Практика(Навчальна/Педагогічна)

• ПР – Практика(Виробнича, переддипломна)

• ПР – Практика(Виробнича, переддипломна/Педагогічна)

• ПР – Практика(Науково-дослідна)

• Практикум за кваліфікацією

• Сольфеджіо

• Системи музичної освіти зарубіжних країн

• Спецкурс «Педагогіка духовного потенціалу особистості вчителя»

• Спецкурс «Розвиток художніх смаків старшокласників на засадах

інтегративного підходу»

• Спецкурс «Основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя музики»

• Сучасна музика

• Теорія і методика музичного виховання

• Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку

• Теорія музичної освіти

• Фахова дисципліна спеціальності

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter