Про кафедру

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Як структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського університету імені

 

Бориса Грінченка кафедра теорії та методики музичної освіти функціонує з 1

 

вересня 2010 року. Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса

 

Грінченка від 28 серпня 2012 року (протокол № 6) з 1 вересня 2012 року кафедра

 

була перейменована на кафедру теорії та методики музичного мистецтва.

 

Кількісний та якісний склад співробітників кафедри:

 

    Завідувач кафедри – Олексюк Ольга Миколаївна, професор, доктор

 

педагогічних наук.

 

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників – 8 осіб.

 

Працюють на постійній основі – 5 осіб.

 

Мають вчений ступінь – 7 осіб, з них – 1 доктор пед. наук (Олексюк  О.М.),

 

1 доктор мистецтвозн. (Ізваріна О.М.), 3 к. п. наук (Тадеуш О.М., Бондаренко Л.А., Кондратенко Г.Г.) та 2 к. мистецтвознавства (Вишинський В.В.,

 

Ягодзинська І.О.).

 

На посаді професора – 2 особи (Олексюк  О.М., Ізваріна О.М.)

 

На посаді доцента – 5 осіб (Тадеуш О.М., Вишинський В.В., Бондаренко Л.А., Ягодзинська І.О., Кондратенко Г.Г.)

 

На посаді викладача – 1 особа (Ходоровська І.М.)

 

Лаборант кафедри – 1 особа (Коваль А.С.)

 

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

 

1) участь у розробленні та впровадженні наукових проектів;

 

2) проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики музичного

 

мистецтва та освіти;

 

3) організація педагогічних експериментальних досліджень;

 

4) підготовка науково-педагогічних кадрів;

 

5) експертиза та опонування дисертаційних досліджень;

 

6) організація та проведення науково-практичних конференцій,

 

методологічних семінарів, “круглих столів”;

 

7) керівництво науково-творчою та науково-дослідницькою діяльністю

 

студентів.

 

Наукова тема кафедри:

 

«Розвиток духовного потенціалу особистості  в неперервній мистецькій освіті»

 

Міжнародне науково-педагогічне співробітництво:

 

      1.  Литовський едукологічний університет (доктор педагогічних наук,

 

професор Іонас Кевішас (м. Вільнюс)).

 

      2.  Ягеллонський університет (доктор філософії, професор Войтех Марквіца

 

(м. Краків, Польща)).

 

      3. Арієльський університет ((доктор, професор Ніцца Давідович, доктор,

 

професор Макс Штерн) Ізраїль).

 

    4. Сілезський університет в Катовіцах (доктор, професор  Ева Огродська-Мазур, Польща).

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 

• Аналіз музичних творів

 

 

 

 • Гармонія

 

• Елементарна теорія музики

 

• Історія естради

 

• Історія зарубіжної музики

 

Історія і теорія музики

 

• Історія української музики

 

• Зміст і структура наукових досліджень з фаху

 

Методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі

 

• Методика музичного виховання

 

• Методика музичного виховання в ДНЗ

 

• Методика музичного виховання  школярів

 

• Методологія музично-педагогічної освіти

 

• Методологія науково-педагогічних досліджень

 

• Музична педагогіка

 

• Поліфонія

 

• ПР – Практика(Навчальна/Педагогічна)

 

• ПР – Практика(Виробнича, переддипломна)

 

• ПР – Практика(Виробнича, переддипломна/Педагогічна)

 

• Сольфеджіо

 

• Спецкурс «Педагогіка духовного потенціалу особистості вчителя»

 

• Спецкурс «Розвиток художніх смаків старшокласників на засадах

 

інтегративного підходу»

 

• Спецкурс «Основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя музики»

 

• Сучасна музика

 

• Теорія і методика музичного виховання

 

• Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку

 

• Теорія музичної освіти

 

• Фахова дисципліна спеціальності

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter