Про кафедру

 

 

KAEV08 

 

Кафедра академічного та естрадного вокалу створена у 2010 році в

структурі Київського університету імені Бориса Грінченка

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ     

 

Як структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського університету імені

Бориса Грінченка кафедра академічного та естрадного вокалу функціонує з 1 вересня 2010 року.

Кількісний та якісний склад співробітників кафедри:

    

Завідувач кафедри  Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук.

 

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників – 46 осіб.

Працюють на постійній основі – 38 осіб.

1 – Народний артист України (Марцинківський О.О.).

1 – Заслужений артист України (Тетеря В.М.).

2 – Заслужені діячі мистецтв України (Полянський Т.В., Петрикова О.П.).

3 – Кандидати педагогічних наук (Мережко Ю.В., Світайло С.В., Юдзіонок Н.М.).

4 – Кандидати мистецтвознавства (Каблова Т.Б., Заверуха О.Л., Чернета Т.О., Макаренко Л.П.).

Мають вчений звання доцента – 3 особи (Полянський Т.В, Петрикова О.П., Макаренко Л.П.).

1 – Кандидат філософських наук (Лєвіт Д.А.).

На посаді професора – 2 особи (Марцинківський О.О., Полянський Т.В.)

На посаді доцента – 7 осіб (Каблова Т.Б., Заверуха О.Л., Чернета Т.О., Макаренко Л.П., Петрикова О.П., Лєвіт Д.А., Тетеря В.М.).

На посаді старшого викладача – 11 осіб  (Макарова Е.В., Яковенко В.Г., Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л., Дикий Д.В.,  Макарова Т.О., Румянцева С.В., Миронюк Т.В., Світайло С.В., Шенгеля Н.О.).                  

На посаді викладача – 4 особи (Киченко Т.О., Чернявська І.С., Юдін А.А., Нижник Т.М.).

На посаді концертмейстера – 13 осіб (Кузьменко К.Є, Шепеленко Г.Б., Антіпіна І.В., Охріменко Н.О., Гаркуша Д.Г., Буханцева О.О., Бабієнко І.І., Кунаєва О.О., Юдзіонок Н.М., Бочаров Д.Д., Кустовський В.А., Мигдаль Є.Г., Балджи Ю.А.).

На посаді звукорежисера – 1 особа (Письменний М.В.).

Лаборант кафедри – 2 особи (Максимюк О.Ю., Гринчук К.Ю.).

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

1) участь у проведенні мистецьких заходів університету;

2) проведення наукових досліджень у галузі вокальної підготовки студентів ВНЗ (теоретичні та практичні аспекти);

3) підготовка науково-педагогічних кадрів;

4) організація та проведення конкурсів, фестивалів вокально-хорової музики,

науково-методичних семінарів;

7) керівництво вокально-виконавською та науково-дослідницькою діяльністю

студентів.

Наукова тема кафедри:

«Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання таких навчальних дисциплін як:

 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 

 Університетські студії (ОКР бакалавр)  (Чернета Т.О.);

 

 Університетські студії: Я – студент (ОКР бакалавр) Світайло С.В.;

 

 Університетські студії: Вступ до спеціальності (ОКР бакалавр) (Чернета Т.О.);

 

 Стратегії розвитку науки (ОКР бакалавр) (Чернета Т.О.);

 

 Методика роботи з вокальним ансамблем (ОКР бакалавр) (Чернета Т.О.);

 

 Методика викладання сольного співу (ОКР бакалавр) (Мережко Ю.В.);

 

 Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (ОКР бакалавр) (Каблова Т.Б.);

 

  Постановка голосу (ОКР бакалавр) (Кацалап О.В., Киченко Т.О, Макарова Е.В., Марцинківський О.О., Мережко Ю.В., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

 Вокальний клас (ОКР бакалавр) (Кацалап О.В., Киченко Т.О, Ланіна Т.О., Макарова Е.В., Марцинківський О.О., Мережко Ю.В., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

  Сольний спів (ОКР бакалавр) (Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л., Петрикова О.П., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.,  Комісар В.К., Ладіна І.В., Румянцева С.В., Марцинківський О.О., Шенгеля Н.О.);

 

  Робота над вокальним репертуаром (ОКР бакалавр) (Гмиріна С.В., Комісар В.К., Ладіна І.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л., Петрикова О.П., Румянцева С.В., Шенгеля Н.О., Юрченко С.С.);

 

 Сценічно-виконавська майстерність: Майстерність актора (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 Сценічно-виконавська майстерність: Постановка концертного номеру (ОКР бакалавр) (Лєвіт Д.А.);

 

  Охорона голосу (ОКР бакалавр) (Шахтахтинська Д.Б.);

 

 Джазове сольфеджіо (ОКР бакалавр) (Полянський Т.В.);

 

 Основи аранжування (ОКР бакалавр) (Полянський Т.В.);

 

 Підготовка до театральних постановок (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 Основи сценарної роботи (ОКР бакалавр) (Лєвіт Д.А.);

 

 Акторська майстерність (ОКР бакалавр)  (Лєвіт Д.А.);

 

  Сценічний рух (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 Сценічна мова (ОКР бакалавр) (Дикий Д.В.);

 

 Вокальний ансамбль (ОКР бакалавр) (Заверуха О.Л.);

 

  Читання партитур для вокальних ансамблів (ОКР бакалавр) (Заверуха О.Л., Каблова Т.Б., Макаренко Л.П., Миронюк Т. В., Чернета Т.О., Чернявська І.С., Шепеленко Г.Б., Юдін А.А.);

 

 Хорове диригування (ОКР бакалавр) (Болгарський А.Г., Макаренко Л.П., Макарова Т.О., Миронюк Т. В., Нижник Т.М., Світайло С.В., Скоромний В.П., Чернявська І.С., Юдін А.А.);

 

  Диригування (ОКР бакалавр) (Макаренко Л.П., Макарова Т.О., Миронюк Т. В., Нижник Т.М.,  Світайло С.В., Чернявська І.С., Юдін А.А.);

 

 Хоровий клас і практика роботи з хором (ОКР бакалавр) (Заверуха О.Л., Миронюк Т.В.);

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

 

Вокальний клас (ОКР магістр) (Киченко Т.О., Ланіна Т.О., Макарова Е.В., Марцинківський О.О., Мережко Ю.В., Петрикова О.П., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

  Сольний спів (ОКР магістр) (Макарова Е.В., Мережко Ю.В., Тетеря В.М., Юрченко С.С., Гмиріна С.В., Ланіна Т.О., Леонтієва С.Л., Петрикова О.П., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

  Методика викладання сольного співу у вищій школі (ОКР магістр) (Мережко Ю.В.);

 

 Вокально-педагогічний практикум (ОКР магістр) (Мережко Ю.В.);

 

 Вокально-педагогічний репертуар та робота з концертмейстером (ОКР магістр) (Гмиріна С.В., Леонтієва С.Л., Макарова Е.В., Петрикова О.П., Тетеря В.М., Яковенко В.Г.);

 

  Ансамблевий клас (ОКР магістр) (Заверуха О.Л.);

 

 Оперний клас (ОКР магістр) (Макарова Е.В.);

 

 Камерний клас (ОКР магістр) (Яковенко В.Г.);

 

 Музично-театральні студії: Грим і візаж (ОКР магістр) (Дикий Д.В.);

 

 Музично-театральні студії: Сценічна майстерність (ОКР магістр) (Дикий Д.В., Лєвіт Д.А.);

 

 Музично-театральні студії: Музично-театральний практикум (ОКР магістр) (Дикий Д.В.);

 

 Арт-менеджмент музичних проектів (ОКР магістр) (Лєвіт Д.А.);

 

 • Музично-театральний практикум (ОКР магістр) (Дикий Д.В.);

 

 Вокальна імпровізація (ОКР магістр) (Полянський Т.В.);

 

  Диригування(ОКР магістр) (Заверуха О.Л.,Макаренко Л.П., Миронюк Т.В., Нижник Т.М., Світайло С.В.);  

 

  Хоровий клас і практика роботи з хором (ОКР магістр) (Миронюк Т. В.);

 

 • ПР – Практика (Професійна/асистенська) (ОКР магістр) Мережко Ю.В.

 • ПР – Практика (Виробнича, переддипломна) (ОКР бакалавр) Лєвіт Д.А., Світайло С.В.

 

 • ПР – Практика (Виробнича, переддипломна/Педагогічна) (ОКР бакалавр) Чернета Т.О.

 

 • ПР – Практика (Виробнича, переддипломна/ Зі спеціалізації) (ОКР магістр) Лєвіт Д.А.

 

 • ПР – Практика (Виробнича, професійна /асистентська/Зі спеціалізації) (ОКР магістр) Мережко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter