Ви тут: Головна Інформація Вступникам

Вступникам

Вступникам

Напрями підготовки 

Буклети

Шановні вступники 2017!

До уваги вступників-киян!

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

 

Форма навчання: денна/ заочна

 

Професійна кваліфікація: хореограф

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців/3 роки 10 місяців

 

Спеціальність: Хореографія

 

Освітня програма: Хореографія (за видами)

 

Інститут: Інститут мистецтв

 

Програма навчання

 

Назва дисципліни

Загальний обсяг кредитів

Розподіл за курсами і семестрами кредитів

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Обовязкова частина

Університетські студії

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Українські студії

4

 

 

4

 

 

 

 

 

Філософські студії

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Суспільно-політичні студії

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Українська мова

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова

10

5

5

 

 

 

 

 

 

Педагогіка

4

 

 

4

 

 

 

 

 

Психологія

4

 

4

 

 

 

 

 

 

Методика роботи з хореографічним колективом

10

 

 

2

3

2

3

 

 

Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання (тренаж за професійним спрямуванням)

6

2

2

1

1

 

 

 

 

Історія мистецтв

10

3

2

2

3

 

 

 

 

Сценічний костюм та основи сценографії

4

 

2

2

 

 

 

 

 

Класичний танець

20

3

3

3

3

3

2

1

2

Сучасний танець

16

2

2

2

2

2

2

2

2

Народно-сценічний танець

16

2

2

2

2

2

2

2

2

Сучасний бальний танець

6

 

 

1

2

1

2

 

 

Історико-побутовий та соціальний танець

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Акторська майстерність та режисура в хореографії

5

 

 

 

 

 

 

2

3

Хореографічний ансамбль

6

1

1

1

1

1

1

 

 

Мистецтво балетмейстера

17

 

3

3

3

3

2

2

1

Практика виробнича

12

 

 

 

 

 

 

12

 

Підготовка та захист творчої роботи

4,5

 

 

 

 

 

 

 

4,5

Комплексний кваліфікаційний іспит з педагогіки, психології та методики роботи з хореографічним колективом

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Форма навчання: денна/ заочна

Професійна кваліфікація: художник- виконавець (за спеціалізацією), вчитель                        

образотворчого мистецтва

Термін навчання: 3 роки 10 місяців/3 роки 10 місяців

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма: Образотворче мистецтво

Вибіркові спеціалізації: станковий живопис

станкова графіка

Інститут: Інститут мистецтв

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 

Назва дисципліни

Загальний обсяг кредитів

Розподіл за курсами і семестрами кредитів

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Обовязкова частина

Університетські студії

6

4

2

 

 

 

 

 

 

Українські студії

6

2

4

 

 

 

 

 

 

Філософські студії

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Фізичне виховання

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова

10

5

5

 

 

 

 

 

 

Історія образотворчого мистецтва

10

2

3

3

2

 

 

 

 

Історія декоративного мистецтва

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Теорія та історія реставрації творів мистецтв

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Художня культура світу

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Академічний живопис

21

3

3

3

3

2

2

2

3

Академічний рисунок

21

2

2

3

3

2

3

3

3

Композиція

9

 

 

3

2

2

2

 

 

Техніки графіки

9

 

 

 

 

2

2

2

3

Декоративно-прикладне мистецтво

11

 

 

 

3

2

2

2

2

Компютерна графіка

5

 

 

 

 

 

2

3

 

Педагогіка і психологія

6

3

3

 

 

 

 

 

 

Методика навчання образотворчих дисциплін

6

 

 

2

2

2

 

 

 

Практика навчальна (ознайомлювальна-вступ до фаху)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна (пленерна)

16,5

 

6

3

 

3

 

4,5

 

Виробнича (професійна)

6

 

 

 

 

 

 

6

 

Виробнича (педагогічна)

6

 

 

 

 

 

6

 

 

Підготовка та захист творчої роботи

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Комплексний кваліфікаційний іспит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Вибіркова частина

Спеціалізація: Станковий живопис

Техніки станкового живопису

10

 

 

 

2

2

2

2

2

Перспектива

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Скульптура

5

 

 

 

5

 

 

 

 

Пластична анатомія

4

 

 

 

 

 

2

2

 

Робота з мякими матеріалами

6

 

 

 

 

 

2

2

2

Колористика

4

 

 

4

 

 

 

 

 

Галерейна та виставкова діяльність

6

 

 

 

 

 

 

 

6

Спеціалізація : Станкова графіка

Друкована графіка

10

 

 

 

2

2

2

2

2

Перспектива

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Скульптура

5

 

 

 

5

 

 

 

 

Пластична анатомія

4

 

 

 

 

 

2

2

 

Шрифти

6

 

 

 

 

 

2

2

2

Колористика

4

 

 

4

 

 

 

 

 

Галерейна та виставкова діяльність

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

 

Форма навчання: денна/ заочна

 

Професійна кваліфікація: артист камерного ансамблю, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців/3 роки 10 місяців

 

Спеціальність: Музичне мистецтво

 

Освітня програма: інструментальне виконавство (фортепіано)

 

Вибіркова спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво)

 

Кваліфікація за спеціалізацією вчитель музичного мистецтва

 Інститут: Інститут мистецтв

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Назва дисципліни

Загальний обсяг кредитів

Розподіл за курсами і семестрами кредитів

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Обовязкова частина

Університетські студії

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Українські студії

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Філософські студії

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Іноземна мова

10

5

5

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Психологія

4

 

4

 

 

 

 

 

 

Педагогіка

4

 

4

 

 

 

 

 

 

Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)

8

 

 

 

2

3

3

 

 

ІКТ  в галузі музичного мистецтва

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Історія музики

12

3

4

3

2

 

 

 

 

Сольфеджіо

6

1

1

2

2

 

 

 

 

Теорія музики(поліфонія, гармонія, аналіз музичних творів)

9

 

 

6

3

 

 

 

 

Спеціальний інструмент

28

3

4

3

3

3

3

4

5

Фортепіанний дует

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Камерний ансамбль

6

 

 

1

1

1

1

1

1

Концертмейстерський клас:

6

 

 

1

1

1

1

1

1

Історія фортепіанного мистецтва

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Історія стилів у музичному мистецтві

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Виконавська інтерпретація

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Історія клавесинного мистецтва

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Цифрові музичні інструменти

5

 

 

2

3

 

 

 

 

Основи імпровізації

4

 

 

 

 

3

1

 

 

Арт-менеджмент

5

 

 

 

 

 

 

2

3

Практика навчальна (в ДМШ, школах мистецтв, музичній школі-студії)

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Виробнича(концертно-виконавська)

9

 

 

 

 

 

 

6

3

Виробнича (педагогічна в музичній школі-студії/безвідривна)

13,5

 

 

 

 

 

 

6

7,5

Комплексний кваліфікаційний екзамен

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Вибіркова частина

Спеціалізація: Середня освіта(Музичне мистецтво)

Вокальний клас

6

 

 

1

1

1

1

1

1

Диригування (хорове, оркестрове)

5

 

 

 

1

1

1

1

1

Хоровий клас/вокальний ансамбль

18

 

 

4

4

3

4

3

 

Музична педагогіка

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Методика загальної мистецької освіти

6

 

 

 

 

3

3

 

 

Додатковий музичний інструмент(фортепіано)

4

 

 

1

1

1

1

 

 

Режисура музичних заходів

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Практика виробнича(зі спеціалізації безвідривна)

7,5

 

 

 

 

 

 

3

4,5

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Форма навчання: денна/ заочна

Професійна кваліфікація: артист-вокаліст, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

Термін навчання: 3 роки 10 місяців/3 роки 10 місяців

Спеціальність: Музичне мистецтво

Освітня програма: Сольний спів

Вибіркові спеціалізації: артист вокального ансамблю

 Інститут: Інститут мистецтв

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Назва дисципліни

Загальний обсяг кредитів

Розподіл за курсами і семестрами кредитів

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Обовязкова частина

Університетські студії

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Українські студії

6

 

6

 

 

 

 

 

 

Філософські студії

4

 

 

 

4

 

 

 

 

Фізичне виховання

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Сольний спів

20

2

2

2

2

2

2

4

4

Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Фортепіано

12

 

 

2

2

2

2

2

2

Сценічна майстерність(Сценічна мова, сценічний рух)

9

3

2

2

2

 

 

 

 

Майстерність актора

6

 

 

2

2

2

 

 

 

Постановка концертного номеру

6

 

 

 

 

 

2

2

2

Іноземна мова:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова

10

4

4

2

 

 

 

 

 

Італійська мова

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Музично-теоретичні студії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія музики

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Сольфеджіо

12

2

2

2

2

2

2

 

 

Гармонія

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Історія музики:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія зарубіжної музики

5

3

2

 

 

 

 

 

 

Історія української музики

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Історія мистецтв:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія всесвітнього художнього мистецтва

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Історія театрального мистецтва

2

 

2

 

 

 

 

 

 

Історія вокального мистецтва

2

 

 

2

 

 

 

 

 

Історія естради

2

 

 

 

2

 

 

 

 

ІКТ в галузі музичного мистецтва

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Методика викладання сольного співу(охорона голосу)

5

 

 

 

 

3

2

 

 

Музична педагогіка

5

 

 

3

2

 

 

 

 

Практика концертна(безвідривна)

12

 

 

 

 

 

 

6

6

Практика педагогічна(безвідривна)

12

 

 

 

 

 

 

6

6

Комплексний екзамен з сольного співу

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Вибіркова частина

Спеціалізація: Артист та керівник вокального ансамблю

Естрадний вокальний ансамбль/камерний ансамбль

16

 

 

3

2

3

2

2

3

Джазове сольфеджіо та джазова імпровізація/ Оперний клас

6

 

 

 

 

2

2

2

 

Методика роботи з вокальним ансамблем(аранжування)

5

 

 

 

 

2

3

 

 

Диригентський клас:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання вокальних партитур для вокальних ансамблів

5

 

 

 

 

2

2

1

 

Диригування

5

 

 

 

 

2

3

 

 

Вокально-ансамблева практика(безвідривна)

4,5

 

 

 

 

 

 

3

1,5

Комплексний екзамен з методики роботи з вокальним ансамблем

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Форма навчання: денна/ заочна

Професійна кваліфікація: артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.), викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

Термін навчання: 3 роки 10 місяців/3 роки 10 місяців

Спеціальність: Музичне мистецтво

Освітня програма: інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Вибіркова спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво)

Кваліфікація за спеціалізацією вчитель музичного мистецтва

 Інститут: Інститут мистецтв

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 

Назва дисципліни

Загальний обсяг кредитів

Розподіл за курсами і семестрами кредитів

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Обовязкова частина

Університетські студії

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Українські студії

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Філософські студії

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Іноземна мова

10

5

5

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Психологія

4

 

4

 

 

 

 

 

 

Педагогіка

4

 

4

 

 

 

 

 

 

Методика викладання гри на спеціальному інструменті:

8

 

 

 

2

3

3

 

 

струнні

*

 

 

 

 

 

 

 

 

народні

*

 

 

 

 

 

 

 

 

духові

*

 

 

 

 

 

 

 

 

ударні

*

 

 

 

 

 

 

 

 

ІКТ  в галузі музичного мистецтва

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Історія музики

12

3

4

3

2

 

 

 

 

Сольфеджіо

6

1

1

2

2

 

 

 

 

Теорія музики(поліфонія, гармонія, аналіз музичних творів)

9

 

 

6

3

 

 

 

 

Спеціальний інструмент

25

3

4

3

3

3

3

3

3

Читання оркестрових партитур та інструментування

4

 

 

 

1

1

1

1

 

Камерний/інструментальний ансамбль

6

 

 

1

1

1

1

1

1

Оркестровий клас:

26

4

4

3

3

3

3

3

3

Камерний/симфонічний

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Народних інструментів

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовий/симфонічний

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія виконавського мистецтва:

4

 

 

2

2

 

 

 

 

на духових інструментах

*

 

 

 

 

 

 

 

 

на струнних інструментах

*

 

 

 

 

 

 

 

 

на народних інструментах

*

 

 

 

 

 

 

 

 

на ударних інструментах

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія стилів у музичному мистецтві

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Виконавська інтерпретація

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Арт-менеджмент

5

 

 

 

 

 

 

2

3

Практика навчальна (в ДМШ, школах мистецтв, музичній школі-студії)

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Виробнича(концертно-виконавська)

9

 

 

 

 

 

 

6

3

Виробнича (педагогічна в музичній школі-студії)

13,5

 

 

 

 

 

 

6

7,5

Комплексний кваліфікаційний екзамен

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Вибіркова частина

Спеціалізація: Середня освіта(Музичне мистецтво)

Вокальний клас

6

 

 

1

1

1

1

1

1

Диригування (хорове, оркестрове)

5

 

 

 

1

1

1

1

1

Хоровий клас/вокальний ансамбль

18

 

 

4

4

3

4

3

 

Музична педагогіка

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Методика загальної мистецької освіти

6

 

 

 

 

3

3

 

 

Додатковий музичний інструмент(фортепіано)

4

 

 

1

1

1

1

 

 

Режисура музичних заходів

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві

4

 

 

 

 

2

2

 

 

Практика виробнича(зі спеціалізації безвідривна)

7,5

 

 

 

 

 

 

3

4,5

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Форма навчання: денна/ заочна

Професійна кваліфікація: дизайнер графічних робіт

Термін навчання: 3 роки 10 місяців/3 роки 10 місяців

Спеціальність: Дизайн

Освітня програма: Графічний дизайн

Вибіркові спеціалізації: дизайн реклами дизайн середовища

Інститут: Інститут мистецтв

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 

Назва дисципліни

Загальний обсяг кредитів

Розподіл за курсами і семестрами кредитів

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Обовязкова частина

Університетські студії

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Українські студії

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Філософські студії

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Іноземна мова

10

5

5

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Рисунок

8

2

2

2

2

 

 

 

 

Живопис

6

 

2

2

2

 

 

 

 

Знакові системи в дизайні

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Орнаментика та етнодизайн

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Типографський шрифт і образ у фотомистецтві

9

 

9

 

 

 

 

 

 

Рукописний шрифт і графічна техніка в дизайні

10

 

10

 

 

 

 

 

 

Конструювання та макетування дизайн-об’єктів

8

 

 

8

 

 

 

 

 

Фірмовий стиль

9

 

 

 

9

 

 

 

 

Веб та медіа дизайн

6

 

 

 

 

6

 

 

 

Пластичне моделювання об’єктів дизайну

8

 

 

 

 

 

8

 

 

Серії друкованої продукції

6

 

 

6

 

 

 

 

 

Друкована графіка

5

 

 

 

5

 

 

 

 

Дизайн книги у художній літературі

6

 

 

 

 

6

 

 

 

Дизайн періодичного видання

9

 

 

 

 

 

9

 

 

Виробнича проектна

9

 

 

 

 

 

 

9

 

Виробнича технологічна

9

 

 

 

 

 

 

9

 

Виробнича комплексна проектна

9

 

 

 

 

 

 

9

 

Виробнича (медіа-проектна)

6

 

 

 

 

 

 

 

6

Виробнича (дизайнерська поліграфічна)

6

 

 

 

 

 

 

 

6

Переддипломна (дослідницька/проектна)

10,5

 

 

 

 

 

 

 

10,5

Захист бакалаврського проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

Вибіркова частина

Спеціалізація: Дизайн реклами

Інфографіка

4

 

 

4

 

 

 

 

 

Зовнішня реклама

7

 

 

2

3

2

 

 

 

Проектування рекламних об’єктів

8

 

 

 

3

2

3

 

 

Проектування рекламно-графічних комплексів

8

 

 

 

 

 

4

4

 

Фірмовий стиль на рекламних носіях

4

 

 

 

 

 

2

2

 

Практика зі спеціалізації

9

 

 

 

 

 

 

3

6

Спеціалізація : Дизайн середовища

Основи формоутворення

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Комп’ютерні технології в дизайні середовища

7

 

 

2

2

3

 

 

 

Основи матеріалознавства

4

 

 

2

2

 

 

 

 

Проектування інтер’єру

8

 

 

 

 

3

5

 

 

Ландшафтне проектування

8

 

 

 

 

4

4

 

 

Практика зі спеціалізації

9

 

 

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Вступникам