Ви тут: Головна Інформація Події Анонси Анонси

Анонси

Творча зустріч з доцентом музики університету Леторно (США) Джимом Тейлором

2305-min

Фестивалю науки – 2018 в Інституті мистецтв

ПРОГРАМА

 

Фестивалю науки – 2018

в Інституті мистецтв

Київського університету імені Бориса Грінченка

(14 – 25 травня)

 

п\п

 

Назва заходу

 

Анотація

 

Цільова аудиторія

 

Дата,

Місце та час проведення

 

Відповідальні

(ПІБ, кафедра / відділ)

1.

Майстер-клас «Шляхи і засоби просування власної мистецької продукції на сучасному  арт-ринку»

Захід присвячений наступним проблемним питанням: творчість як проект; складові комерційного успіху мистецьких проектів, засоби і шляхи реалізації творів мистецтва на сучасному арт-ринку України та світу; основи мистецького менеджменту; європейський досвід монетизації творчих проектів

Студенти (бакалаврат, магістратура) спеціальностей “Дизайн”, “Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво, реставрація”

14 травня,

бул-р І. Шамо, 18/2, ауд. 121

14.30

Кашшай О. С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва ІМ

2.

Презентація міжнародних спільнот з музичної освіти: ISME, EAS, EPTA, ESTA, ECA EC (International Communities on Music Education: ISME, EAS, EPTA, ESTA, ECA EC)

Презентація міжнародних організацій та спільнот, які обєднують музикантів та вчителів музики з усього світу від національного координатора EAS в Україні (European Association for Music in Schools/Європейська асоціація вчителів музики у школі) - Наталі Соболь. Під час презентації доповідач розкриє

специфіку та завдання діяльності спільнот, переваги членства у них,, перспективи професійного та творчого розвитку членів організацій, зокрема EAS

Студенти (бакалаври та магістри), аспіранти, молоді вчені, викладачі

15 травня,

бульвар Ігоря Шамо, 18/2, ауд.117

13:00

Соболь Н.В.

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри інструментально-виконавської майстерності,

національний координатор EAS в Україні

3.

Творча зустріч з композитором

О.Яковчуком

Зустріч присвячена життєвому та творчому шляху українського композитора Олександра Миколайовича Яковчука:  розгляду особливостей композиторського стилю, аналізу відомих творів.

Студенти (бакалаври та магістри) спеціальності “Музичне мистецтво”, “Музичне мистецтво” (Сольний спів), аспіранти, професорсько-викладацький склад

17 травня бульвар Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд.117, 14.25

Олексюк О.М., д.п.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

4.

ІV Методологічний семінар  "Міждисциплінарність як інноваційний підхід у вищій мистецькій освіті" - з циклу методологічних семінарів "Від класичної до постнекласичної мистецької освіти"  

Міждисциплінарність мистецької освіти полягає в універсальності впливу мистецтва на всі пізнавальні процеси людини і здатності художньо-образного втілення будь-якої теми й сюжету, що хвилює людину – митця і реципієнта.    Все це зумовлює неминучість піднесення ролі креативної, вмотивованої до творчості особистості в усіх професійних сферах. Цей факт змінює парадигму власне мистецької освіти, а саме перенесення ваги з «навчання мистецтва і вихованням мистецтвом» задля формування «гармонійно розвиненої особистості» (як це розглядалося досі) – на розкриття творчого потенціалу «інноваційної особистості» в усіх сферах життєтворчості на основі і через мистецьку освіту.

Викладачі Університетського коледжу, науково-педагогічні працівники ІМ, студенти, аспіранти

18 травня

бульвар Ігоря Шамо, 18/2, ауд.118а

14.30

Олексюк О.М., д.п.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

5.

Гостьова лекція доктора мистецтвознавства, професора НМАУ ім. П.І.Чайковського Чекана Ю.І.

“Оперна та філармонічна зала в європейській культурі”

Захід відкриває цикл гостьових лекцій-обмінів в межах співпраці Університету з Національною музичною академією України. Лектор - знаний музикознавець, редактор, музичний критик, а також фахівець в галузі авторського права, автор низки курсів з менеджменту в галузі мистецтва та інфраструктури сучасного музичного життя в Україні та світі. Пропонована лекція є частиною авторського курсу, розробленого Ю.І.Чеканом для студентів магістратури НМАУ ім.П.І.Чайковського

Студенти-магістранти, аспіранти, науково-педагогічні працівники ІМ та Університетського коледжу

18 травня, бул-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд.117, Інститут мистецтв (11.35)

Заступник директора з наукової роботи Ягодзинська І.О.

6.

VI Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури»

Цьогоріч конференція присвячена проблемі мистецького середовища сучасного університету. У фокусі запрошених спікерів-експертів і учасників заходу мистецьке середовище як феномен, сучасні тенденції, ефективні засоби творення і розвою унікального комунікативного простору мистецького вищого навчального закладу; ці та інші актуалньі проблеми пропонуються до обговорення молодим дослідникам під час дискусійної платформи і роботи проектних груп; учасники також презентують свої дослідження у вигляді доповідей та постерів. До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені мистецьких спеціальностей та майбутні фахівців у галузі мистецької освіти

Студенти-магістранти мистецьких і педагогічних спеціальностей

24 травня

бул-р Ігоря Шамо, 18/2, ауд.117,

Інститут мистецтв 13.00

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ІМ Соболь Н.В., заступник директора з наукової роботи Ягодзинська І.О.

7.

Школа науковців НТ САМВ ІМ, Четвертий cемінар-практикум «Ефективні шляхи оприлюднення результатів досліджень» (з циклу "Перші кроки у науку")

На семінарі ми спробуємо віднайти відповідь на три питання:

-   Які є найпопулярніші форми оприлюднення результатів досліджень (research paper, practical paper, workshop, poster presentation, review)?

-   Як знайти конференцію та науковий журнал?

-   Де шукати всеукраїнські та міжнародні конференції та наукові журнали?

Студенти (бакалаври та магістри) усіх спеціальностей, аспіранти, молоді вчені, викладачі

22 травня

бульвар Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд.117, 13.00

Соболь Н.В.

Голова НТ САМВ

8.

Науково-практичний семінар для викладачів і студентів “Формування творчої особистості музиканта-педагога та музиканта-виконавця в умовах сучасного полікультурного простору”

В рамках семінару будуть обговорені питання щодо цілісної фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта; шляхи формування творчості  в умовах сучасного полікультурного простору.

Викладачі, студенти (бакалаврат, магістратура) спеціальності “Музичне мистецтво”

25 травня

бульвар Ігоря Шамо, 18/2, ауд.117, 14.30

Завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Мережко Ю.В.,

доцент Чернета Т.О.

17 травня 2018 року о 15:30 постановка опери С.С.Гулака - Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (до 155 - річчя прем’єри)

777-min copy_copy

      17 травня 2018 року о 15:30 вперше у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбудеться постановка опери С.С.Гулака - Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (до 155 - річчя прем’єри). У ролях – студенти спеціальностей «Музичне мистецтво» і «Хореографія» Інституту мистецтв. Запрошуємо до Концертної зали Університету Грінченка за адресою: м. Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б. Вхід вільний.

 

ГРАФІКИ ЗАСІДАНЬ КАФЕДР З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

             КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

                                        ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

                             ГРАФІКИ ЗАСІДАНЬ КАФЕДР

                                  З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

 

Кафедра

Дата

Час

Аудиторія

1

Кафедра дизайну

23.05.2018 р.

1200 год.

217 ауд.

2

Кафедра хореографії

23.05.2018 р.

1430 год.

118-а ауд.

3

Кафедра академічного та естрадного вокалу

24.05.2018 р.

1300 год.

113 ауд.

4

Кафедра образотворчого мистецтва

16.05.2018 р.

1430 год.

121 ауд.

5

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

16.05.2018 р.

1530 год.

118-a ауд.

6

Кафедра інструментально-виконавської майстерності

23.05.2018 р.

1430 год.

113 ауд.

Гостьова лекція Юрія Чекана – доктора мистецтвознавства, професора Національної музичної академії України

Гостьова лекція Юрія Чекана – доктора мистецтвознавства, професора Національної музичної академії України

 

Що: Гостьова лекція Юрія Чекана, доктора мистецтвознавства, професора НМАУ ім.П.І.Чайковського, музикознавця, музичного критика

Де: Інститут мистецтв, бульвар Ігоря Шамо 18/2, ауд. 117

Коли: 18 травня 2018 року, 11.35

«Оперна та філармонічна зала в культурі Європи Нового часу»

Опера, філармонія, - хіба це не одне й те ж саме? Класична музика, арії та симфонії, оркестр і диригент... Виявляється – ні. І справа не тільки у розмірах, хоча тут розмір має неабияке значення! Звичайно, вони мають багато спільного. Але ще більше – відмінного. Про що ви дізнаєтесь з лекції доктора мистецтвознавства Юрія Чекана? Про те, як фінансувалось будівництво оперного театру та філармонічної зали. Про те, як військово-промисловий комплекс Венеції сприяв революції театральної справи, а оборонна промисловість США – вдосконаленню філармонічної сцени. Про те, як поводилась публіка в оперному театрі доби Барокко і чому в філармонії немає лож. Зрештою, про те, що опера належить до креативних індустрій, а філармонія – до закладів мистецької сфери. І все це за півтори години? Так! Коротко, концентровано, з картинками! Приходьте – не пожалкуєте!

 

Вхід вільний

 

Про лектора

Юрій Чекан - музикознавець, музичний критик, доктор мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України, лауреат премії ім. М. В. Лисенка (2013),професор Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Автор численних статей у наукових збірниках і часописах в Україні та закордоном, монографії «Інтонаційний образ світу» (2009), співавтор першого в Україні підручника «Музична критика» та книжки про музичну культуру українських циган.

Дописувач часопису «Критика», журналів "Дзеркало тижня", "Україна молода", "Киевский телеграф", "Столичные новости", "Час", "Україна і світ сьогодні", "Музика", "Советская музыка", "Музыкальная академия", , "Народна творчість та етнографія", "Сучасність", "ПіК", "Київ", "Collegium", "International Choral Bulletin", тривалий час - випусковий редактор культового українського журналу "Art Line".

Розробник низки авторських курсів, наразі із-поміж інших викладає студентам бакалаврату і магістратури Національної музичної академії такі: «Інфраструктура музичного життя України» та «Основи менеджменту у закладах культури».

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Події Анонси Анонси